Algoritmusok Python nyelven

7. Előadás: Gráfok és algoritmusok.

2020. április 9.

In [6]:
printmaze(makemaze(10,10))
█████████████████████
█         █ █
█ █ █████████████ █ █
█ █   █    █ █ █
█ █████ ███████ █ █ █
█   █    █   █
█████ ███████ ███████
█  █ █   █    █
█ █ █ █ █ █████████ █
█ █  █ █ █   █  █
█ █████ ███ ███ █ ███
█   █  █ █ █  █ █
█████ █ █ ███ █████ █
█   █ █  █  █  █
█ ███████ █ █ █ █ █ █
█   █  █ █ █  █ █
█████ █ ███ ███████ █
█   █  █     █
█ ███████ █████████ █
█     █     █
█████████████████████
In [7]:
import numpy as np
import random as rn

Gráf adatstruktúra

Több lehetőség is van, mindnek megvannak az előnyei és hátrányai.

Első lehetőség: élek listája

Egy listában tároljuk a gráf éleit.

In [13]:
graph_ellista=[("a","b"),("b","c"),("c","d"),("d","b"),("b","e")]
In [14]:
def maxfok1(l):
  d={}
  for el in l:
    if el[0] in d:
      d[el[0]]=d[el[0]]+1
    else:
      d[el[0]]=1
    if el[1] in d:
      d[el[1]]=d[el[1]]+1
    else:
      d[el[1]]=1
  return max(d,key=lambda x:d[x])    
In [15]:
maxfok1(graph_ellista)
Out[15]:
'b'

Második lehetőség: szomszédsági lista

Minden csúcshoz felírjuk a szomszédait.

In [17]:
graph = { "a" : ["c"],
     "b" : ["c", "e"],
     "c" : ["a", "b", "d", "e"],
     "d" : ["c"],
     "e" : ["c", "b"],
     "f" : []
    } 
In [18]:
def maxfok2(l):
  return max(l,key=lambda x: len(l[x]) ) 
In [19]:
maxfok2(graph)
Out[19]:
'c'
In [21]:
usa={"AL" : [ "FL", "GA", "TN", "MS" ],
"AK" : [ ],
"AZ" : [ "NM", "UT", "NV", "CA" ],
"AR" : [ "LA", "MS", "TN", "MO", "OK", "TX" ],
"CA" : [ "AZ", "NV", "OR" ],
"CO" : [ "NM", "OK", "KS", "NE", "WY", "UT" ],
"CT" : [ "RI", "MA", "NY" ],
"DE" : [ "NJ", "PA", "MD" ],
"DC" : [ "MD", "VA" ],
"FL" : [ "GA", "AL" ],
"GA" : [ "SC", "NC", "TN", "AL", "FL" ],
"HI" : [ ],
"ID" : [ "WA", "OR", "NV", "UT", "WY", "MT" ],
"IL" : [ "WI", "IA", "MO", "KY", "IN" ],
"IN" : [ "IL", "KY", "OH", "MI" ],
"IA" : [ "MN", "SD", "NE", "MO", "IL", "WI" ],
"KS" : [ "OK", "MO", "NE", "CO" ],
"KY" : [ "TN", "VA", "WV", "OH", "IN", "IL", "MO" ],
"LA" : [ "MS", "AR", "TX" ],
"ME" : [ "NH" ],
"MD" : [ "DE", "PA", "WV", "VA", "DC" ],
"MA" : [ "NH", "VT", "NY", "CT", "RI" ],
"MI" : [ "WI", "IN", "OH" ],
"MN" : [ "ND", "SD", "IA", "WI" ],
"MS" : [ "AL", "TN", "AR", "LA" ],
"MO" : [ "AR", "TN", "KY", "IL", "IA", "NE", "KS", "OK" ],
"MT" : [ "ID", "WY", "SD", "ND" ],
"NE" : [ "KS", "MO", "IA", "SD", "WY", "CO" ],
"NV" : [ "AZ", "UT", "ID", "OR", "CA" ],
"NH" : [ "VT", "MA", "ME" ],
"NJ" : [ "NY", "PA", "DE" ],
"NM" : [ "TX", "OK", "CO", "AZ" ],
"NY" : [ "PA", "NJ", "CT", "MA", "VT" ],
"NC" : [ "VA", "TN", "GA", "SC" ],
"ND" : [ "MT", "SD", "MN" ],
"OH" : [ "MI", "IN", "KY", "WV", "PA" ],
"OK" : [ "TX", "AR", "MO", "KS", "CO", "NM" ],
"OR" : [ "CA", "NV", "ID", "WA" ],
"PA" : [ "OH", "WV", "MD", "DE", "NJ", "NY" ],
"RI" : [ "MA", "CT" ],
"SC" : [ "NC", "GA" ],
"SD" : [ "NE", "IA", "MN", "ND", "MT", "WY" ],
"TN" : [ "AL", "GA", "NC", "VA", "KY", "MO", "AR", "MS" ],
"TX" : [ "LA", "AR", "OK", "NM" ],
"UT" : [ "AZ", "CO", "WY", "ID", "NV", "" ],
"VT" : [ "NY", "MA", "NH" ],
"VA" : [ "MD", "DC", "WV", "KY", "TN", "NC" ],
"WA" : [ "OR", "ID" ],
"WV" : [ "VA", "MD", "PA", "OH", "KY" ],
"WI" : [ "MN", "IA", "IL", "MI" ],
"WY" : [ "CO", "NE", "SD", "MT", "ID", "UT" ]}
In [22]:
maxfok2(usa)
Out[22]:
'MO'

Harmadik lehetőség: szomszédsági mátrix

In [23]:
graphszom=np.array([[0,0,1,1],[0,0,0,1],[1,0,0,1],[1,1,1,0]])
In [24]:
graphszom
Out[24]:
array([[0, 0, 1, 1],
    [0, 0, 0, 1],
    [1, 0, 0, 1],
    [1, 1, 1, 0]])
In [25]:
def maxfok3(A):
  return A.sum(axis=0).argmax()
In [26]:
maxfok3(graphszom)
Out[26]:
3

Mikor melyiket válasszuk?

Mint mindig a helyzettől függ, mindegyiknek van előnye is és hátránya is.

interpreted

Szomszédsági mátrix

 • Lassú hozzáadni és törölni a csúcsokat, mivel át kell méretezni a tömböt.
 • Nagy a memória igénye.
 • Gyorsan kérdezhetjük le az éleket.
 • Algebrai számítások esetén elkerülhetetlen (gráf spektruma, gráf sajátértékei stb..)
 • Sűrű mátrixok (sok él van, például négyzetesen sok) esetén hasznos.

Szomszédsági lista

 • Gyors hozzáadni csúcsokat
 • Kisebb memória igény
 • Lassú lekérdezni
 • Ritka mátrixok (kevés él van, mondjuk lineáris sok) esetén hasznos.

Negyedik lehetőség: valami, amit már megírtak, NetworkX

Több modul van, ami kifejezetten a gráfok kezelésére készült, ebből nézünk meg most egyet.

NetworkX a háttérben szomszédsági listákkal reprezentálja a gráfot:

"The graph internal data structures are based on an adjacency list representation and implemented using Python dictionary datastructures. The graph adjacency structure is implemented as a Python dictionary of dictionaries; the outer dictionary is keyed by nodes to values that are themselves dictionaries keyed by neighboring node to the edge attributes associated with that edge. This “dict-of-dicts” structure allows fast addition, deletion, and lookup of nodes and neighbors in large graphs. The underlying datastructure is accessed directly by methods (the programming interface “API”) in the class definitions. All functions, on the other hand, manipulate graph-like objects solely via those API methods and not by acting directly on the datastructure. This design allows for possible replacement of the ‘dicts-of-dicts’-based datastructure with an alternative datastructure that implements the same methods."

In [29]:
import networkx as nx      # Gráfokhoz
import matplotlib.pyplot as plt # Rajzokhoz
import warnings         # Valami okból a networkx kép rajzoló függvénye olyan kódot használ, ami elavult. Emiatt
warnings.simplefilter('ignore') # folyamatosan figyelmeztetéseket kapunk. Mivel ez minket nem igazán érdekel, 
                 # ezért blokkoljuk őket. 

Négy gráf adatszerkezet:

 • Graph irányítatlan, nincsenek párhuzamost élek
 • DiGraph irányított, nincsenek párhuzamost élek
 • MultiGraph irányítatlan, vannak párhuzamost élek
 • MultiDiGraph irányított, vannak párhuzamost élek
In [33]:
G=nx.Graph()
G.add_node(3)            # Bármilyen hashelhető típus lehet node. 
G.add_node("almafa")            # Bármilyen hashelhető típus lehet node. 
G.add_edge(1,2)
G.add_edges_from([(1,4),(1,3)])
G.add_edge(1,5)
nx.draw(G, with_labels=True, font_weight='bold')
In [34]:
G.remove_edge(1,2)
nx.draw(G, with_labels=True, font_weight='bold')

Attribútumok

Bármilyen gráfhoz, élhez és csúcshoz tudunk attribútumokat rendelni. Ez sokszor hasznos, például, amikor súlyozott gráfokkal dolgozunk.

In [35]:
G.add_node("x", time='5pm')
G.nodes["x"]
Out[35]:
{'time': '5pm'}
In [36]:
G.add_edge(2, 3, weight=0.9) # specify edge data
G.add_edge(2, 7, color="green") 
elist = [('a', 'b', 5.0), ('b', 'c', 3.0), ('a', 'c', 1.0), ('c', 'd', 7.3)]
G.add_weighted_edges_from(elist)

Adatok elérése, iterálás

In [37]:
G.edges()   #Ezzel a függvénnyel elérjük az éleket, de nem tudjuk megváltoztatni őket. 
Out[37]:
EdgeView([(3, 1), (3, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 7), ('a', 'b'), ('a', 'c'), ('b', 'c'), ('c', 'd')])
In [38]:
G.nodes()
Out[38]:
NodeView((3, 'almafa', 1, 2, 4, 5, 'x', 7, 'a', 'b', 'c', 'd'))
In [39]:
G.number_of_nodes()
Out[39]:
12
In [41]:
print(G[3])
print(G.edges[2,3])
print(G.edges[2,3]["weight"])

G.edges[1, 4]['weight'] = 4
print(G.edges[1,4]["weight"])
{1: {}, 2: {'weight': 0.9}}
{'weight': 0.9}
0.9
4
In [42]:
for e in G.edges.items():
   print(e)
((3, 1), {})
((3, 2), {'weight': 0.9})
((1, 4), {'weight': 4})
((1, 5), {})
((2, 7), {'color': 'green'})
(('a', 'b'), {'weight': 5.0})
(('a', 'c'), {'weight': 1.0})
(('b', 'c'), {'weight': 3.0})
(('c', 'd'), {'weight': 7.3})
In [43]:
for u, v, weight in G.edges.data('weight'):
  if weight is not None:
    print(u,v)
    pass
3 2
1 4
a b
a c
b c
c d
In [44]:
G = nx.petersen_graph()
plt.subplot(121)
nx.draw(G, with_labels=True, font_weight='bold')
plt.subplot(122)
nx.draw_shell(G, nlist=[range(5, 10), range(5)], with_labels=True, font_weight='bold')
In [45]:
G.degree()
Out[45]:
DegreeView({0: 3, 1: 3, 2: 3, 3: 3, 4: 3, 5: 3, 6: 3, 7: 3, 8: 3, 9: 3})
In [46]:
degree_sequence = list(G.degree())
nb_nodes = len(degree_sequence)
nb_arr = len(G.edges())
avg_degree = np.mean(np.array(degree_sequence)[:,1])
med_degree = np.median(np.array(degree_sequence)[:,1])
max_degree = max(np.array(degree_sequence)[:,1])
min_degree = np.min(np.array(degree_sequence)[:,1])
In [47]:
print("Number of nodes : " + str(nb_nodes))
print("Number of edges : " + str(nb_arr))
print("Maximum degree : " + str(max_degree))
print("Minimum degree : " + str(min_degree))
print("Average degree : " + str(avg_degree))
print("Median degree : " + str(med_degree))
Number of nodes : 10
Number of edges : 15
Maximum degree : 3
Minimum degree : 3
Average degree : 3.0
Median degree : 3.0

Beépített algoritmusok NetworkXben

Teljes lista: Itt

In [49]:
nx.shortest_path(G)
Out[49]:
{0: {0: [0],
 1: [0, 1],
 4: [0, 4],
 5: [0, 5],
 2: [0, 1, 2],
 6: [0, 1, 6],
 3: [0, 4, 3],
 9: [0, 4, 9],
 7: [0, 5, 7],
 8: [0, 5, 8]},
 1: {1: [1],
 0: [1, 0],
 2: [1, 2],
 6: [1, 6],
 4: [1, 0, 4],
 5: [1, 0, 5],
 3: [1, 2, 3],
 7: [1, 2, 7],
 8: [1, 6, 8],
 9: [1, 6, 9]},
 2: {2: [2],
 1: [2, 1],
 3: [2, 3],
 7: [2, 7],
 0: [2, 1, 0],
 6: [2, 1, 6],
 4: [2, 3, 4],
 8: [2, 3, 8],
 5: [2, 7, 5],
 9: [2, 7, 9]},
 3: {3: [3],
 2: [3, 2],
 4: [3, 4],
 8: [3, 8],
 1: [3, 2, 1],
 7: [3, 2, 7],
 0: [3, 4, 0],
 9: [3, 4, 9],
 5: [3, 8, 5],
 6: [3, 8, 6]},
 4: {4: [4],
 0: [4, 0],
 3: [4, 3],
 9: [4, 9],
 1: [4, 0, 1],
 5: [4, 0, 5],
 2: [4, 3, 2],
 8: [4, 3, 8],
 6: [4, 9, 6],
 7: [4, 9, 7]},
 5: {5: [5],
 0: [5, 0],
 7: [5, 7],
 8: [5, 8],
 1: [5, 0, 1],
 4: [5, 0, 4],
 2: [5, 7, 2],
 9: [5, 7, 9],
 3: [5, 8, 3],
 6: [5, 8, 6]},
 6: {6: [6],
 1: [6, 1],
 8: [6, 8],
 9: [6, 9],
 0: [6, 1, 0],
 2: [6, 1, 2],
 3: [6, 8, 3],
 5: [6, 8, 5],
 4: [6, 9, 4],
 7: [6, 9, 7]},
 7: {7: [7],
 2: [7, 2],
 5: [7, 5],
 9: [7, 9],
 1: [7, 2, 1],
 3: [7, 2, 3],
 0: [7, 5, 0],
 8: [7, 5, 8],
 4: [7, 9, 4],
 6: [7, 9, 6]},
 8: {8: [8],
 3: [8, 3],
 5: [8, 5],
 6: [8, 6],
 2: [8, 3, 2],
 4: [8, 3, 4],
 0: [8, 5, 0],
 7: [8, 5, 7],
 1: [8, 6, 1],
 9: [8, 6, 9]},
 9: {9: [9],
 4: [9, 4],
 6: [9, 6],
 7: [9, 7],
 0: [9, 4, 0],
 3: [9, 4, 3],
 1: [9, 6, 1],
 8: [9, 6, 8],
 2: [9, 7, 2],
 5: [9, 7, 5]}}
In [50]:
for l in nx.enumerate_all_cliques(G):
  print(l)
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[0, 1]
[0, 4]
[0, 5]
[1, 2]
[1, 6]
[2, 3]
[2, 7]
[3, 4]
[3, 8]
[4, 9]
[5, 7]
[5, 8]
[6, 8]
[6, 9]
[7, 9]
In [52]:
n=10
T=nx.Graph()
T.add_nodes_from(range(n))
for i in range(1,n):
  T.add_edge(i,rn.randrange(i))
nx.draw_planar(T, with_labels=True, width=1 )
nx.to_prufer_sequence(T)
Out[52]:
[4, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 8]
In [53]:
nx.check_planarity(G)
Out[53]:
(False, None)

Rajzolás

 • draw(G, keywrds)
 • raw_circular(G, keywrds)
 • draw_planar(G, keywrds)
 • draw_random(G, keywrds)
 • draw_spectral(G, keywrds)
 • draw_spring(G, keywrds)
 • draw_shell(G, keywrds)
In [54]:
g = nx.Graph()
g.add_nodes_from(usa.keys())

for k, v in usa.items():
  g.add_edges_from(([(k, t) for t in v]))
In [55]:
nx.draw_planar(g, with_labels=True, width=1 )
In [57]:
G = nx.erdos_renyi_graph(20, 0.3)
color_map = []
edge_map = []
for edge in G.edges():
  if rn.randrange(2)%2==0:
    edge_map.append('blue')
  else:   
    edge_map.append('green')
  
for node in G:
  if rn.randrange(2)%2==0:
    color_map.append('blue')
  else: 
    color_map.append('green')   
nx.draw(G, node_color=color_map,edge_color=edge_map, with_labels=True)

Ötödik lehetőség: gráf algoritmusok gráfok nélkül

Sokszor nem éri meg külön felépíteni egy gráfot, végrehajthatjuk az algoritmust magán az adatokon. Példaképpen most készítünk egy labirintust mélységi bejárás segítségével.

In [61]:
# labirintus rajzoló. Egy 0/1/2 numpy tömböt vár. 0-semmi, 1-fal, 2-pozíció 
def printmaze(a):
  def selector(c):
    if c==0:
      return ' '
    if c==1:
      return chr(0x2588)
    if c==2:
      return "x"
  for row in a:
    print("".join([selector(c) for c in row]))
  #  print("".join([" " if c==0 else chr(0x2B1B) for c in row]))
printmaze(np.array([[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]]))        
███
█ █
███
In [71]:
#Labirintus
def makemaze(w=16,h=8):
  maze=np.ones((2*w+1,2*h+1))
  vis=np.zeros((2*w+1,2*h+1))
 
  def walk(x, y):
    vis[x][y] = 1
    maze[x,y]=0
     
    d = [(x - 2, y), (x, y + 2), (x + 2, y), (x, y - 2)]
    rn.shuffle(d)
    
    for (xx, yy) in d:
      if (not xx in range(2*w+1)) or (not yy in range(2*h+1)) or vis[xx][yy]: 
        continue
      if xx == x: 
        maze[x][max(y, yy)-1] = 0
      if yy == y: 
        maze[max(x, xx)-1][y] = 0
      walk(xx, yy)
 
  walk(2*rn.randrange(w)+1, 2*rn.randrange(h)+1)
 
  return maze
In [74]:
printmaze(makemaze(4,40))
█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
█    █    █     █    █     █         █    █    █ █
█ █ ███ █ █████ █ ███ █████ █ ███ █ ███████ █ ███ ███████████ █████ █ █ █ ███ █ █
█ █ █ █  █   █ █ █    █ █ █ █    █   █ █     █   █ █  █ █ █ █ █
███ █ ███ ███████ █ █████████ █ █ █ █████ ███████ █ ███ █████████ ███████ █ █ █ █
█  █   █   █ █  █   █ █  █ █  █ █    █  █     █    █ █ █  █
█ █████████ ███ █ █ █ █ █████ █ █████ █ ███ █████████ ███████ █████████ █ █ ███ █
█       █   █  █   █    █   █        █       █   █
█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
In [ ]:
 
In [75]:
def makemaze2(w=16,h=8,entry=0,inner=0):
  maze=np.ones((2*w+1,2*h+1))
  vis=np.zeros((2*w+1,2*h+1))
 
  def walk(x, y):
    vis[x][y] = 1
    maze[x,y]=0
     
    d = [(x - 2, y), (x, y + 2), (x + 2, y), (x, y - 2)]
    rn.shuffle(d)
    
    for (xx, yy) in d:
      if (not xx in range(2*w+1)) or (not yy in range(2*h+1)) or vis[xx][yy]: 
        continue
      if xx == x: 
        maze[x][max(y, yy)-1] = 0
      if yy == y: 
        maze[max(x, xx)-1][y] = 0
      walk(xx, yy)
 
  walk(2*rn.randrange(w)+1, 2*rn.randrange(h)+1)
  
  ### bejáratok
  for i in range(entry):
    if rn.randrange(2)==0:
      pos=rn.randrange(h)
      if rn.randrange(2)==0:
        maze[2*pos+1,0]=0
      else:
        maze[2*pos+1,-1]=0
    else:  
      pos=rn.randrange(w)
      if rn.randrange(2)==0:
        maze[0,2*pos+1]=0
      else:
        maze[-1,2*pos+1]=0
  
  ### belső körökhöz fal törlés
  for i in range(inner):
    if rn.randrange(2)==0:
      maze[2*rn.randrange(h-1)+2,2*rn.randrange(w)+1]=0
    else:
      maze[2*rn.randrange(h)+1,2*rn.randrange(w-1)+2]=0
  return maze
In [76]:
printmaze(makemaze2(10,10,2,3))
███████████ █████████
█ █       █  █
█ █ ███ ███████ █ ███
█ █  █   █  █  █
█ ███ █████ █ █████ █
█  █  █ █ █    █
█ █████ █ █ █████████
█  █  █ █     █
███ █ ███ █████████ █
█  █   █     █
█ █ ███ ███ █████████
█  █  █ █  █   █
█ ███ ███ █ █ █ ███ █
█   █  █ █  █  █
█ █████ █████ ███ █ █
█ █  █   █ █ █ █ 
█ █ ███████ █ █ █ ███
█ █    █ █  █  █
█ ███████ █ ███████ █
█     █     █
█████████████████████
In [ ]: