Algoritmusok Python nyelven

4. Előadás, Objektumorientált programozás 1.

2020. március 5.

Technikai információk

Diák elérhetősége:

damasdigabor.web.elte.hu/teaching

Óra kezdés: 14:00

In [ ]:
a=5
def f():
  print(a)
f()
In [ ]:
a=5
def f():
  a=a+1
  print(a)
#f()

Namespace (névtér)

A namespace a változó nevek és az objektumok közti leképezés. Pl:

 • beépített nevekhez (abs(), sorted(), int stb...) tartozik egy namespace
 • globális namespace: ide kerülnek a függvényeken kívül létrehozott változók
 • lokális namespece: minden függvény létrehoz egy saját namespacet, először abban keres

  Különböző namespacekben szerepelhet egyező név!

In [ ]:
# Ez egy szándékosan zavaróan megírt kód. 
a=5            # a globális namespaceben 'a' az 5-re fog mutatni
def foo(a):        # ez már egy másik `a`, ami a foo() függvény namespaceben él
  print(a+1)      # itt a foo()-hoz tartozó 'a'-ra hivatkozunk.  
  def belsofugveny(a): # ez egy harmadik 'a' változó, ez már a belsofugveny()-hez tartozik
    print(a+5);    # itt a belsofugveny()-hez tartozó 'a'-ra hivatkozunk. 
  belsofugveny(a)    # itt a foo()-hoz tartozó 'a'-ra hivatkozunk.  
  
foo(10)
a             # itt a globális 'a'-ra hivatkozunk.  

Scope

Minden namespacehez tartozik egy scope. A scope a kódnak az a része, ahol a neveket automatikusan abban az adott namespaceben keresi a program.

In [ ]:
a=5            #
             #
def foo(a):          # 
  print(a+1)        #  
               #  
  def belsofugveny(a):     # 
    print(a+5);        #
               #
  belsofugveny(a)      # 
             #
foo(10)          # 
a             #  

Hogyan érjük el egy másik namespaceben lévő objektumokat?

 • nonlocal valnev megmondja, hogy eggyel kintebbi scopeban keressen.
 • global valnev megmondja, hogy a globális scopeban keressen.
In [ ]:
def scope_test():
  def do_local():
    spam = "local spam"

  def do_nonlocal():
    nonlocal spam
    spam = "nonlocal spam"

  def do_global():
    global spam
    spam = "global spam"

  spam = "test spam"
  do_local()
  print("lokális értékadás után:", spam)
  do_nonlocal()
  print("nonlocal kulcsszó után:", spam)
  do_global()
  print("global kulcsszó után:", spam)

scope_test()
print("globális scopeban:", spam)
In [ ]:
 

Programozási paradigmák

Sokféle van, például

 • Procedurális
 • Funckionális
 • Objektumorientált

Példa: Főzés vs matek vs autók

Mikor melyiket válasszuk?

Python

 • többféle stílusban is lehet használni, a fentiek mindegyikét tudja többé kevésbé
 • sokszor vegyesen is használjuk
 • erősen támogatja az objektumorientált paradigmát. Minden objektum!
In [ ]:
import random
def foo():
  pass
[int,bool,foo,random] 

Objektumorientált programozás

A programot objektumok köré szervezzük. Minden objektum tartalmaz adatokat és metódusokat, amik az adatokat kezelik.

Osztály (class) definiálása

 • class kulcsszóval
 • példányokat tudunk létrehozni
 • minden példánynak van egy saját namespace
 • attribútumokat tudunk kapcsolni hozzájuk melyek nem befolyásolják a többi példány attribútumait
In [ ]:
class Ember:
  pass
In [ ]:
a=Ember()
a.nev="Gipsz Jakab"
a.kor=24
b=Ember()
b.nev="Gipsz Jakabné"
b.kor=22
l=[a,b]
for e in l:
  print(e.nev,e.kor)

Init

 • __init__ függvény automatikusan meghívódik amikor a példány elkészül.
  • olyasmi mint egy konstruktor
  • nem kötelező
 • minden függvény első paramétere maga a példány. Ezt megszokásból self-nek hívjuk.
In [ ]:
class Ember:
  def __init__(self,nev,kor):
    print("Létrejött egy ember")
    self.kor = kor
    self.nev = nev
 
In [ ]:
a=Ember("Gipsz Jakab",24)
b=Ember("Gipsz Jakabné",22)

l=[a,b]
for e in l:
  print(e.nev,e.kor)

Metódusok

 • Függvények az osztály definíciójában
 • Automatikusan az első argumentumuk a példány lesz.
In [ ]:
class Ember:
  def __init__(self,nev,kor):
    self.kor = kor
    self.nev = nev
    
  def szuletesi_ev(self):  # egy paramétert vár
    print(2020-self.kor)
    
  def egykoru(self,other):  
    print(self.kor==other.kor)
 
  
a=Ember("Gipsz Jakab",24)
a.szuletesi_ev()        # de paraméter nélkül hívjuk meg, mivel az első paraméter maga 'a' lesz 
b=Ember("Gipsz Jakabné",22)
a.egykoru(b)

Metódusok meghívása

Két lehetőség van:

 1. példány.metódus(param)
 2. class.metódus(példány, param)
In [ ]:
a=Ember("Gipsz Jakab",24)
a.szuletesi_ev()        
Ember.szuletesi_ev(a)

__str__ metódus

Egy speciális metódus, amit arra használunk hogy megadjuk, hogy a print() függvény hogyan írja ki az objektumot.

In [ ]:
class Ember:
  def __init__(self,nev,kor,lakohely):
    self.kor = kor
    self.nev = nev
    self.lakohely = lakohely
  def __str__(self): 
    return self.nev+" egy "+str(self.kor)+" éves "+ self.lakohely + "i lakos."
  
a=Ember("Gipsz Jakab",24,"budapest")
print(a)
b=Ember("Gipsz Jakabné",22,"kecskemét")
print(b)

Osztály attribútumok

 • Olyan attribútum, amin az ossztály összes tagja osztozik.
In [ ]:
class Ember:
  letszam = 42

A példányokon és a class objektumon keresztül is elérjük

In [ ]:
a = Ember()
a.letszam
In [ ]:
Ember.letszam

Megváltoztatni a classon keresztül lehet

In [ ]:
a1 = Ember()
a2 = Ember()

print(a1.letszam,a2.letszam)
Ember.letszam = 43
a1.letszam, a2.letszam

A példányokon keresztül viszont nem

In [ ]:
a1 = Ember()
a2 = Ember()

a1.letszam = 11
a2.letszam

Azért, mert ez egy új attribútumot hoz létre a példány namespacében.

In [ ]:
a1.letszam

Öröklődés

In [ ]:
class Ember:
  pass

class Matematikus(Ember):
  pass

e = Ember()
m = Matematikus()
print(isinstance(e, Matematikus))
print(isinstance(m, Ember))
print(issubclass(Ember, Matematikus))
print(issubclass(Matematikus,Ember))

Ha nem írunk semmilyen osztályt, automatikusan az object osztály a szülő osztály:

In [ ]:
class A: pass
class B(object): pass

print(issubclass(A, object))
print(issubclass(B, object))

Metódus öröklődés

A metódusok öröklődnek, de felülírhatóak.

In [ ]:
class A(object):
  def foo(self):
    print("A.foo függvény")
    
  def bar(self):
    print("A.bar függvény")
    
class B(A):
  def foo(self):
    print("B.foo függvény")
    
b = B()
b.foo()
b.bar()

Mivel az adat attribútumok bárhol létrehozhatóak, csak akkor öröklődnek, ha a szülő osztályban lévő kód meghívódik.

In [ ]:
class A(object):
  
  def foo(self):
    self.value = 42
    
class B(A):
  pass

b = B()
print(b.__dict__)      # a __dict__ kiírja az összes attribútumot 
a = A()
print(a.__dict__)
a.foo()
print(a.__dict__)
print(b.__dict__)
b.foo()
print(b.__dict__)

A szülő osztály konstruktora

 • meghívódik az szülő osztály __init__ függvénye. Viszont mivel az __init__ nem egy szokásos konstruktor, így nem hívódik meg automatikusan a szülő osztály init függvénye, ha felülírja a gyerek osztály.
In [ ]:
class A(object):
  def __init__(self):
    print("A.__init__ called")
    
class B(A):
  #pass
  def __init__(self):
    print("B.__init__ called")
    
class C(A):
  pass
    
b = B()
print("c létrehozása")
c = C()

A szülő osztály metódusai kétféleképpen is elérhetőek

 1. a már tanult módon, az osztály nevével
 2. vagy pedig a super függvény segítségével
In [ ]:
class A(object):
  def __init__(self):
    print("A.__init__ ")
    
    
class B(A):
  def __init__(self):
    A.__init__(self)
    print("B.__init__ ")
    
class C(A):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    print("C.__init__ ")
    
print("B")
b = B()
print("C")
c = C()
In [ ]:
class A(object):
  def __init__(self):
    print("A.__init__ ")
    
    
class B(A):
  def __init__(self):
    print("B.__init__ ")
    
class C(B):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    print("C.__init__ ")
    
c = C()
In [ ]:
class Ember(object):
  
  def __init__(self, nev, kor):
    self.nev = nev
    self.kor = kor
    
  def __str__(self):
    return "{0}, életkor: {1}".format(self.nev, self.kor)
    
class Alkalmazott(Ember):
  
  def __init__(self, nev, kor, pozicio, fizetes):
    self.pozicio = pozicio
    self.fizetes = fizetes
    super().__init__(nev, kor)
    
  def __str__(self):
    return "{0}, pozíció: {1}, fizetés: {2}".format(super().__str__(), self.pozicio, self.fizetes)
  
  
e = Alkalmazott("Jakab Gipsz", 33, "főnök", 450000)
print(e)
print(Ember(e.nev, e.kor))

1. Példa: polinomok

In [ ]:
class Polinom:
  
  def __init__(self, lista):
    self.ehlista=lista
    
  def __str__(self):
    szoveg=""
    for i,eh in enumerate(self.ehlista):
      szoveg=szoveg+str(eh)+"x^"+str(i)+"+"
    szoveg=szoveg.rstrip("+")  
    return szoveg
  
  def deri(self):
    l=[]
    for i,eh in enumerate(self.ehlista):
      if i==0:
        pass
      else:
        l.append(i*eh)
    return Polinom(l)
In [ ]:
a=Polinom([1,2,4,5])
print(a)
print(a.deri())
In [ ]:
class Masodfoku(Polinom):
  def egyikgyok(self):
    a=self.ehlista[2]
    b=self.ehlista[1]
    c=self.ehlista[0]
    return (-b+(b**2-4*a*c)**(1/2))/(2*a) 
In [ ]:
p=Masodfoku([2,3,1])
print(p)
p.egyikgyok()
In [ ]:
class Polinom:
  
  def __init__(self, lista):
    self.ehlista=lista
    
  def print_it(self):
    szoveg=""
    for i,eh in enumerate(self.ehlista):
      szoveg=szoveg+str(eh)+"x^"+str(i)+"+"
    szoveg=szoveg.rstrip("+")  
    print(szoveg)
  
  def deri(self):
    l=[]
    for i,eh in enumerate(self.ehlista):
      if i==0:
        pass
      else:
        l.append(i*eh)
    return Polinom(l)
  
  def beh(self,x):
    valasz=0
    for i,eh in enumerate(self.ehlista):
      valasz=valasz+eh*pow(x,i)
    return valasz
class Masodfoku(Polinom):
  def egyikgyok(self):
    a=self.ehlista[2]
    b=self.ehlista[1]
    c=self.ehlista[0]
    return (-b+(b**2-4*a*c)**(1/2))/(2*a) 
p=Polinom([2,1])
print(p.beh(5))
m=Masodfoku([1,2,1])
m.beh(m.egyikgyok())

2. Példa: Sárkányok

sarkany

In [ ]:
class sarkany:
  def __init__(self, nev):
    self.nev=nev
In [ ]:
class repulo_sarkany(sarkany):
  def __init__(self, nev, szarnyfesztav):
    super().__init__(nev)
    self.szarnyfesztav=szarnyfesztav
  
  def tamadas(self):
    print("A", self.nev, "nevű sárkány a levegőből rád vetette magát", )
    
  def repules(self):
    print("A", self.nev, "nevű sárkány a repül", )
    
In [ ]:
smaug=repulo_sarkany("Smaug",12)
smaug.repules()
smaug.tamadas()
In [ ]:
class tuzokado_sarkany(sarkany):
  def __init__(self, nev):
    super().__init__(nev)
  
  def tamadas(self):
    print("A", self.nev, "nevű sárkány szénné égetett", )
    
  def tuzokadas(self):
    print("A", self.nev, "nevű sárkány a tüzet okád", )
  
In [ ]:
susu=tuzokado_sarkany("Süsü")
susu.tuzokadas()
susu.tamadas()

Többszörös öröklődés

In [ ]:
class repulo_tuzokado_sarkany(repulo_sarkany,tuzokado_sarkany):
   def __init__(self, nev, szarnyfesztav):
    self.nev=nev 
    self.szarnyfesztav=szarnyfesztav
    

Vajon mi lesz az eredmény?

In [ ]:
viserion=repulo_tuzokado_sarkany("Viserion",25)
viserion.repules()
viserion.tuzokadas()
viserion.tamadas()

Azt, hogy melyik hívódik meg, az MRO (Method Resolution Order) határozza meg.

In [ ]: