Algoritmusok Python nyelven

3. Előadás, egyszerű adattípusok, adatszerkezetek folytatás.

2020. február 7.

Technikai információk

Diák elérhetősége:

damasdigabor.web.elte.hu/teaching

Óra kezdés: 14:00

Python

 • Indentálás, nem kell pontosvessző
 • Dinamikus típusok
 • Értékadásnál először a jobb oldal kiértékelődik, majd a bal oldalon lévő nevet hozzárendeljük az eredményhez.
 • Mutable vs immutable

tuple

 • a tuple egy immutable sorozat
In [ ]:
t = () # empty tuple
print(type(t), len(t))

t = ([1, 2, 3], "foo")
type(t), len(t)
In [ ]:
t

indexelés azonos a listákkal

In [ ]:
t[1], t[-1]

a tuple immutable referenciákat tartalmaz, de, a benne lévő objektum lehet mutable

In [ ]:
t = ([1, 2, 3], "foo")
#t[0]= "bar" # this raises a TypeError
In [ ]:
for e in t:
  print(id(e))
  
print("\nMegváltoztatjuk t[0] egy elemét\n")
t[0][1] = 11

for e in t:
  print(id(e))

print("\n", t)

Mire jó a tuple, ha kevesebbet tud mint a lista?

 • gyorsabb
 • segít a biztonságos kód írásban.
 • néha szükség van arra, hogy egy objektum immutable legyen. Pl a most következő dictionaryk kulcsai csak imutable objektumok lehetnek

Mit kapunk?

In [ ]:
print([1+2,1+2])
print([1+2])
print("[1+2,1+2]")
print("[1+2]")
print((1+2,1+2))
print((1+2))

dictionary

 • beépített szótár típus (map)
 • kulcsokat képez le értékekre

(Valójáőban ez sokkal inkább hasonlít a matematikai függvény fogalomhoz, mint a python függvényei.)

In [ ]:
d = {} # üres szótár, ekvivalens: d = dict()
d["apple"] = 12
d["plum"] = 2
d

másik megadás

In [ ]:
d = {"apple": 12, "plum": 2}
d
In [ ]:
muveletek={'+':lambda x,y:x+y,'-':lambda x,y:x-y,'*':lambda x,y:x*y,'/':lambda x,y:x/y }
def muvelet(a,b,operator):
  return muveletek[operator](a,b)
In [ ]:
muvelet(3,4,"/")

kulcs törlése

In [ ]:
del d["apple"]
d

dictionary bejárása

 • a kulcsok és az értékek külön és együtt is bejárhatóak
 • kulcsok iterálása
In [ ]:
d = {"apple": 12, "plum": 2}
for key in d.keys():
  print(key, d[key])

értékek iterálása

In [ ]:
for value in d.values():
  print(value)

közös iterálás

In [ ]:
for key, value in d.items():
  print(key, value)

Mi történik a háttérben?

 • a háttérben egy hash table jön létre
  • ennek az a lényege, hogy minden kulcshoz hozzárendelünk egy hash értéket, ami egyenlő objektumoknál azonos és az objektumok helyett a hash értéket hasonlítjuk össze. Így gyorsabb lesz a rendszer, mert egy olyan adatstruktúrát alkalmazhatunk, amin ritkán kell változtatni.
  • ezért a kulcsok nem lehetnek és nem tartalmazhatnak mutable objektumokat
  • de lehetnek különböző tipusú kulcsok
In [ ]:
d = {}
d[1] = "a" # numeric types are immutable
d[3+2j] = "b"
d["c"] = 1.0
d
In [ ]:
hash(1), hash(1000), hash((100,100,1))
In [ ]:
#hash([21,1])
 • a tuple típus immutable
In [ ]:
d[("apple", 1)] = -2
d
 • de a list mutable
In [ ]:
# d[["apple", 1]] = 12 # raises TypeError

Q. Lehetnek-e ezek dictionary kulcsok?

In [ ]:
key1 = (2, (3, 4))
key2 = (2, [], (3, 4))

d = {}
#d[key1] = 1
#d[key2] = 2
d

Függvények újra. args és kwargs

 • mind a pozíciós és a kulcsszavas argumentumok is összegyűjthetőek a * és ** operátorokkal
 • a pozíciós argumentumok tuplebe kerülnek
In [ ]:
def arbitrary_positional_f(*args):
  print(type(args))
  for arg in args:
    print(arg)
    
arbitrary_positional_f(1, 2, -1)
# arbitrary_positional_f(1, 2, arg=-1) # raises TypeError
 • kulcsszavas argumentumok egy dictionarybe kerülnek
In [ ]:
def arbitrary_keyword_f(**kwargs):
  print(type(kwargs))
  for argname, value in kwargs.items():
    print(argname, value)
    
arbitrary_keyword_f(arg1=1, arg2=12)
# arbitrary_keyword_f(12, arg=12) # TypeError
 • általában mindkettőt begyűjtjük
In [ ]:
def arbitrary_arg_f(*args, **kwargs):
  if args:
    print("Pozíció szerinti")
    for arg in args:
      print(arg)
  else:
    print("Nincs pozíció szerinti")
  if kwargs:
    print("Kulcsszavas")
    for argname, value in kwargs.items():
      print(argname, value)
  else:
    print("Nincs kulcsszavas")
    
arbitrary_arg_f()
arbitrary_arg_f(12, -2, param1="foo")
In [ ]:
def arbitrary_arg_f(pos_arg,def_arg="default",*args, **kwargs):
  print(pos_arg,def_arg)
  if args:
    print("Pozíció szerinti")
    for arg in args:
      print(arg)
  else:
    print("Nincs pozíció szerinti")
  if kwargs:
    print("Kulcsszavas")
    for argname, value in kwargs.items():
      print(argname, value)
  else:
    print("Nincs kulcsszavas")
  print("\n")    
arbitrary_arg_f(1,2)
arbitrary_arg_f(12, param1="foo")

set

 • egyedi, hash-elhető elemek (így ebben sem nem lehet mutable)
 • alapvető halmazműveletek használhatóak
In [ ]:
s = set()
s.add(2)
s.add(3)
s.add(2)
s
In [ ]:
s = {2, 3, 2} #d={'a':2}
type(s), s
In [ ]:
#s = {[1,2]}

deleting elements

In [ ]:
s.add(2)
s.remove(2)
# s.remove(2) # KeyErrort kapunk mert már töröltük
s.discard(2) # töröl, ha benne van, különben semmit sem csinál

set operációk

 • két féle jelölés van rájuk
  1. függvények
  2. operátorok
In [ ]:
s1 = {1, 2, 3, 4, 5}
s2 = {2, 5, 6, 7}

s1 & s2 # s1.intersection(s2) vagy s2.intersection(s1)
In [ ]:
s1 | s2 # s1.union(s2) vagy s2.union(s1)
In [ ]:
s1 - s2, s2 - s1 # s1.difference(s2), s2.difference(s1)
 • ezek az operációk egy új set-tel térnek vissza.
In [ ]:
s3 = s1 & s2
type(s3), id(s3) == id(s1), id(s3) == id(s2)

issubset és issuperset

In [ ]:
s1 < s2, s1.issubset(s2)
In [ ]:
s1
In [ ]:
{1, 2} < s1
In [ ]:
s1.issuperset({1, 6})

hasznos tulajdonságok

 • egy set létrehozásával megszüntethetjük a duplikációkat egy listában
In [ ]:
l = [1, 2, 3, -1, 1, 2, 1, 0]
uniq = set(l)
uniq
 • set-ek és dictionary-k O(1) időben keresnek. (gyorsak)
 • listák O(n) időben keresnek.
In [ ]:
"-".join(["Ez","egy","módszer","stringek","összefűzésére"])
In [ ]:
import random
random.choice(["egy","két","há"]) # egy lista véletlenszerű eleme
In [ ]:
letters = "abcdef"
word_len = [1, 2, 3, 4, 5]
N = 10000
samples = []

for i in range(N):
  word = []
  for j in range(random.choice(word_len)):
    word.append(random.choice(letters))
  samples.append("".join(word))
  
samples = list(samples)
In [ ]:
word = []
for j in range(random.choice(word_len)):
  word.append(random.choice(letters))
word = "".join(word)
print(word)
word in samples

list lookup

In [ ]:
%%timeit

word = []
for j in range(random.choice(word_len)):
  word.append(random.choice(letters))
word = "".join(word)
word in samples

set lookup

In [ ]:
samples_set = set(samples)
len(samples_set), len(samples)
In [ ]:
%%timeit

word = []
for j in range(random.choice(word_len)):
  word.append(random.choice(letters))
word = "".join(word)
word in samples_set

Stringek

 • A stringek immutable sorozatok, melyek Unicode karaterekből állnak
In [ ]:
pelda="ez egy string"
single = 'ab\'c'
double = "ab\"c"
multiline = """
sdfajfklasj;
sdfsdfs
sdfsdf
"""
single == double
 • mivel immutable, nem lehet megváltoztatni!!
In [ ]:
s = "abcdefg"
s[3:7]
# s[1] = "c" # TypeError
 • minden string operáció új függvényt hoz létre
In [ ]:
print(id(s))
s = s + "def"
id(s), s
 • a stringekre is elérhető a legtöbb függvény, amit a listák tudnak.
  • pl: indexelés
In [ ]:
s = "abcdefghijkl"
s[::2], "x" in s,
In [ ]:
s = "ábc"
print(type(s))

with open("file.txt", "w") as f:
  f.write(s)
  f.write("\n")
In [ ]:
with open("file.txt") as f:
  text = f.read().strip()
  
print(text)
type(text)

String operációk

 • rengeteg függvény elérhető
In [ ]:
"abC".upper(), "ABC".lower(), "abc".title()
In [ ]:
s = "\tabc \n"
print("<START>" + s + "<STOP>")
In [ ]:
s.strip()
In [ ]:
s.rstrip()
In [ ]:
s.lstrip()
In [ ]:
"abca".strip("a")

Mivel minden függvény visszatér egy új stringgel, egymás után fűzhetőek.

In [ ]:
" abcd abc".strip().rstrip("c").lstrip("ab")

Eldöntendő kérédsek

In [ ]:
"abc".startswith("ab"), "abc".endswith("cd")
In [ ]:
"abc".istitle(), "Abc".istitle()
In [ ]:
" \t\n".isspace()
In [ ]:
"989".isdigit(), "1.5".isdigit()

split és join

In [ ]:
s = "the quick brown fox jumps over the lazy dog"
words = s.split()
words
In [ ]:
s = "R.E.M."
s.split(".")
In [ ]:
"-".join(words)

Példa: Egy wikipedia oldal szó frekvenciája

In [ ]:
 # Ez csak akkor működik, ha a wikipedia csomag már telepítve van. Később részletesebben lesz szó arról,
 # hogy hogyan lehet telepíteni. Alapvetően a pip install wikipedia parancsot
 # kell kiadni windowson az anaconda promptban, linuxon pedig a terminálban. 
  
 import wikipedia
 article = wikipedia.page("Hungary")
In [ ]:
text=article.content
In [ ]:
text
In [ ]:
words = text.split()
len(words), len(set(words))
In [ ]:
word_freq = {}
for word in words:
  if word not in word_freq:
    word_freq[word] = 1
  else:
    word_freq[word] += 1
In [ ]:
for word, freq in sorted(word_freq.items(), key=lambda x: -x[1])[:40]:
  print(word, freq)

List comprehension

 • Rövidités a foor loop leggyakoribb használatára, hogy gyorsan tudjunk listákat létrehozni
In [ ]:
l = []
for i in range(10):
  l.append(2*i+1)
l

Egy soros megfelelő:

In [ ]:
l = [2*i+1 for i in range(10)]
l

Az általános formula

[<expression> for <element> in <sequence>]
In [ ]:
even = [n*n for n in range(20) if n % 2 == 0]
even

Ami azzal ekvivalens, hogy

In [ ]:
even = []
for n in range(20):
  if n % 2 == 0:
    even.append(n)
even

egy feltételt is megadhatunk, hogy szűrjük az elemeket:

[<expression> for <element> in <sequence> if <condition>]
 • mivel itt szűrésre használjuk az if részt, nincs else ág

 • viszont a kezdeti kifejezésben használhatunk esetszétválasztást:

In [ ]:
l = [1, 0, -2, 3, -1, -5, 0]

signum_l = [int(n / abs(n)) if n != 0 else 0 for n in l]
signum_l

Ez persze nem a list comprehension extrája, hanem csak annyi, hogy ez is egy értelmes kifejezés:

In [ ]:
n = -3.2
int(n / abs(n)) if n != 0 else 0

Több listán is végigfuthatunk:

In [ ]:
l1 = [1, 2, 3]
l2 = [4, 5, 6]

[(i, j) for i in l1 for j in l2]
In [ ]:
[(i, j) for j in l2 for i in l1]

Egymásba is ágyazhatjuk őket:

In [ ]:
matrix = [
  [1, 2, 3],
  [5, 6, 7]
]

[[e*e for e in row] for row in matrix]

Set és dictionary comprehension

Minden analóg módon működik:

In [ ]:
fruit_list = ["apple", "plum", "apple", "pear"]

fruits = {fruit.title() for fruit in fruit_list}

type(fruits), len(fruits), fruits
In [ ]:
word_list = ["apple", "plum", "pear", "apple", "apple"]
word_length = {word: len(word) for word in word_list}
type(word_length), len(word_length), word_length
In [ ]:
word_list = ["apple", "plum", "pear", "avocado"]
first_letters = {word[0]: word for word in word_list}
first_letters
In [ ]:
for i in word_length.keys():
  if len(i)%2==0:
    print(i)
    #del word_length[i]
  
In [ ]:
{a:word_length[a] for a in word_length.keys() if len(a)%2==1}

Mutable alapértelmezett argumentumok

 • csak óvatosan!!
In [ ]:
def insert_value(value, l=[]):
  l.append(value)
  print(l)
  
l1 = []
insert_value(12, l1)
l2 = []
insert_value(14, l2)
In [ ]:
insert_value(-1)
In [ ]:
insert_value(-3)
 • legjobb ha messzire elkerüljük

Egy lehetséges megoldás:

In [ ]:
def insert_value(value, l=None):
  if l is None:
    l = []
  l.append(value)
  return l

l = insert_value(2)
l
In [ ]:
insert_value(12)

Lambda kifejezések

 • névtelen függvények
 • lehet paramétere
 • egy kifejezést számít ki
In [ ]:
l = [-1, 0, -10, 2, 3]

Rendezzünk például abszolút érték szerint. A beépített sorted függvény nem elég.

De megadhatjuk, hogy milyen key kulcsot használjon:

In [ ]:
for e in sorted(l, key=lambda x: abs(x)):
  print(e)

Bármilyen függvényt használhatunk

In [ ]:
for e in sorted(l, key=abs):
  print(e)
In [ ]:
(lambda x,y: 1/(x**3+y+1))(1,2)