Algoritmusok Python nyelven

11. Előadás: Algoritmikus gondolkodás

2020. május 15.

drawing

Programkészítés menete

 • Feladat értelmezése
 • Tervezés
 • Implementálás
 • Tesztelés
 • Valamit elcsesztünk, vissza egy korábbi ponthoz!

Tervezés

 • Adatszerkezet kitalálása. Milyen adatokat fogok tárolni? Hogyan érdemes őket tárolni?
 • Milyen műveletekre lesz szükségem? Azokat hogyan lehet algoritmussal megvalósítani?
 • Mennyire számít a sebesség? Ha számít, akkor hogyan érhetem el, hogy gyors legyen?
 • Mennyire pontos eredményt szeretnék? Numerikus vs szimbolikus számítás.
 • Objektum orientáltan csináljam vagy procedurálisan, esetleg funkcionálisan?
 • Hogyan lehet ezeket objektum orientáltan megoldani? Milyen osztályokat érdemes elkészíteni?

Implementálás és tesztelés

 • Apró lépésekben érdemes dolgozni. Kb mindig legyen működő a program.
 • Ne feledjük el, hogy rengeteg mindent már megírtak, érdemes ezt kihasználni.
 • Érdemes kommentekkel ellátni a kódot, és beszédes változóneveket használni, hogy pár nap múlva is érthető legyen.
 • Minden lényegesebb lépés után teszteljünk.
 • Általában az implementálás, a tesztelés és a hibajavítás gyorsan váltogatja egymást.

"For some people, programming and debugging are the same thing. That is, programming is the process of gradually debugging a program until it does what you want. The idea is that you should start with a program that does something and make small modifications, debugging them as you go, so that you always have a working program." (https://runestone.academy/)

Példa 1. Sodoku megoldó

In [1]:
import numpy as np
In [12]:
board=np.array( [
  [7,8,0,4,0,0,1,2,0],
  [6,0,0,0,7,5,0,0,9],
  [0,0,0,6,0,1,0,7,8],
  [0,0,7,0,4,0,2,6,0],
  [0,0,1,0,5,0,9,3,0],
  [9,0,4,0,6,0,0,0,5],
  [0,7,0,3,0,0,0,1,2],
  [1,2,0,0,0,0,4,0,0],
  [0,4,9,2,0,6,0,0,0]
])
In [13]:
def print_board(bo):
  for i in range(len(bo)):
    if i % 3 == 0 and i != 0:
      print("- - - - - - - - - - - - - ")

    for j in range(len(bo[0])):
      if j % 3 == 0 and j != 0:
        print(" | ", end="")

      if j == 8:
        print(bo[i][j])
      else:
        print(str(bo[i][j]) + " ", end="")
In [14]:
print_board(board)
7 8 0 | 4 0 0 | 1 2 0
6 0 0 | 0 7 5 | 0 0 9
0 0 0 | 6 0 1 | 0 7 8
- - - - - - - - - - - - - 
0 0 7 | 0 4 0 | 2 6 0
0 0 1 | 0 5 0 | 9 3 0
9 0 4 | 0 6 0 | 0 0 5
- - - - - - - - - - - - - 
0 7 0 | 3 0 0 | 0 1 2
1 2 0 | 0 0 0 | 4 0 0
0 4 9 | 2 0 6 | 0 0 0
In [7]:
def find_empty(bo):
  for i in range(len(bo)):
    for j in range(len(bo[0])):
      if bo[i][j] == 0:
        return (i, j) 

  return None
In [8]:
find_empty(board)
Out[8]:
(0, 2)
In [9]:
def valid(bo, num, pos):
  #1-től 9-ig
  if num not in range(1,10):
    return False
  
  if bo[pos[0],pos[1]]!=0:
    return False
  
  # sor
  for i in range(len(bo[0])):
    if bo[pos[0]][i] == num and pos[1] != i:
      return False

  # oszlop
  for i in range(len(bo)):
    if bo[i][pos[1]] == num and pos[0] != i:
      return False

  # négyzet
  box_x = pos[1] // 3
  box_y = pos[0] // 3

  for i in range(box_y*3, box_y*3 + 3):
    for j in range(box_x * 3, box_x*3 + 3):
      if bo[i][j] == num and (i,j) != pos:
        return False

  return True
In [10]:
for i in range(1,10):
  print(i,valid(board,i,(1,3)))
1 False
2 False
3 False
4 False
5 False
6 False
7 False
8 True
9 False

Az ötlet, hogy próbáljunk végig mindent. A brute force megoldások sokszor lassúak, viszont néha nincs jobb lehetőség. Mire kell figyelni?

 • Az összes eseten végig akarunk menni, de azokból túl sok van, hogy mind tároljuk.
 • Ezért egy sorrendet állítunk föl, és a szerint próbáljuk végig.
 • Tehát azt kell ügyesen megvalósítani, hogy ha egy adott próbálkozásnál tartunk, abból hogyan lehet a következő próbálkozásra áttérni.
In [16]:
# 1. megoldás 
def solve(bo):
  find = find_empty(bo)
  if not find:
    return bo
  
  # lépések listája, éppen mit és hova próbálunk beírni. 
  listofsteps=[[bo.copy(),1,find]]
    
  while True:
    # éppen hol tartunk
    lastboard=listofsteps[-1][0]
    lastnum=listofsteps[-1][1]
    lastpos=listofsteps[-1][2]
    
    # ha helyes a próbálkozás, továbblépünk a következő üres mezőre
    if valid(lastboard, lastnum,lastpos):
      newboard=lastboard.copy()
      newboard[ lastpos[0], lastpos[1]]= lastnum
      newfind = find_empty(newboard)
      if not newfind:
        bo[:] =newboard
        return True
      else:
        listofsteps.append([newboard,1,newfind])
    elif lastnum<10:
      listofsteps[-1][1]=listofsteps[-1][1]+1
    else: 
      # ha beszoroltunk visszalépünk az egyel korábbi pozícióhoz és ott tekinjük a következő számot 
      del listofsteps[-1]
      if len(listofsteps)==0:
        return False
      else:
        listofsteps[-1][1]=listofsteps[-1][1]+1
          
In [17]:
print_board(board)
solve(board)
print("________________________")
print_board(board)
7 8 0 | 4 0 0 | 1 2 0
6 0 0 | 0 7 5 | 0 0 9
0 0 0 | 6 0 1 | 0 7 8
- - - - - - - - - - - - - 
0 0 7 | 0 4 0 | 2 6 0
0 0 1 | 0 5 0 | 9 3 0
9 0 4 | 0 6 0 | 0 0 5
- - - - - - - - - - - - - 
0 7 0 | 3 0 0 | 0 1 2
1 2 0 | 0 0 0 | 4 0 0
0 4 9 | 2 0 6 | 0 0 0
________________________
7 8 5 | 4 3 9 | 1 2 6
6 1 2 | 8 7 5 | 3 4 9
4 9 3 | 6 2 1 | 5 7 8
- - - - - - - - - - - - - 
8 5 7 | 9 4 3 | 2 6 1
2 6 1 | 7 5 8 | 9 3 4
9 3 4 | 1 6 2 | 7 8 5
- - - - - - - - - - - - - 
5 7 8 | 3 9 4 | 6 1 2
1 2 6 | 5 8 7 | 4 9 3
3 4 9 | 2 1 6 | 8 5 7

Második megoldás, rekurzió

In [24]:
board=np.array( [
  [0,0,0,0,0,0,1,9,0],
  [2,3,0,0,0,0,6,0,0],
  [0,0,0,2,4,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,9,6,0],
  [0,0,0,1,6,0,0,7,0],
  [0,4,8,0,7,0,0,0,0],
  [0,0,1,0,0,3,4,0,5],
  [0,0,9,0,0,8,0,0,0],
  [0,0,6,0,0,5,8,0,0]
])
In [22]:
# 2. megoldás, rekurzió
def solve2(bo):
  find = find_empty(bo)
  if not find:
    return True
  else:
    row, col = find

  for i in range(1,10):
    if valid(bo, i, (row, col)):
      bo[row][col] = i

      if solve2(bo):
        return True

      bo[row][col] = 0

  return False
In [25]:
print_board(board)
solve2(board)
print("________________________")
print_board(board)
0 0 0 | 0 0 0 | 1 9 0
2 3 0 | 0 0 0 | 6 0 0
0 0 0 | 2 4 0 | 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - 
0 0 0 | 0 0 0 | 9 6 0
0 0 0 | 1 6 0 | 0 7 0
0 4 8 | 0 7 0 | 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - 
0 0 1 | 0 0 3 | 4 0 5
0 0 9 | 0 0 8 | 0 0 0
0 0 6 | 0 0 5 | 8 0 0
________________________
8 6 4 | 5 3 7 | 1 9 2
2 3 5 | 9 8 1 | 6 4 7
9 1 7 | 2 4 6 | 5 8 3
- - - - - - - - - - - - - 
1 7 3 | 8 5 2 | 9 6 4
5 9 2 | 1 6 4 | 3 7 8
6 4 8 | 3 7 9 | 2 5 1
- - - - - - - - - - - - - 
7 8 1 | 6 9 3 | 4 2 5
3 5 9 | 4 2 8 | 7 1 6
4 2 6 | 7 1 5 | 8 3 9

drawing

Példa 2. Edmonds Karp

Adott egy folyamfeladat. Keressünk maximális folyamot benne.

Ford Fulkerson algoritmusnak az Edmonds Karp verzióját valósítjuk meg.

 • mindig keresünk egy javító utat, ami mentén tudunk növelni a folyamon
 • ehhez fenntartunk egy segédgráfot, amit mindig frissítünk
 • ha van a segédgráfban javító út, akkor a mentén javítunk. Mindig a legrövidebb javító utat válasszuk.
In [26]:
import collections
In [30]:
class Iranyitott():
  def __init__(self,graph):
    self.graph=graph
    self.num=len(graph)
    
  def __str__(self):
    return "\n".join([str(x) for x in self.graph])
  
  def bfs(self, s, t, parent):
    visited = [False] * (self.num)
    queue = collections.deque()
     
    # a kezdő csúcsot visitedre állítjuk és a sorba rakjuk 
    queue.append(s)
    visited[s] = True
     
    # szoksásos BFS bejárás
    while queue:
      u = queue.popleft()
      # nézzük u szomszédait, ha valamelyiken még nem jártunk, mehet a sorba, és visited-re állítjuk
      for ind, val in enumerate(self.graph[u]):
        if (visited[ind] == False) and (val > 0):
          queue.append(ind)
          visited[ind] = True
          parent[ind] = u
 
    # hal elértünk t-ig akkor igazzal térünk vissza, különben hamis
    return visited[t]
    
  def edmonds_karp(self, source, sink):
 
    # ebben fogjuk tárolni a bfs eredményét
    parent = [-1] * (self.num)

    max_flow = 0 

    # Amíg van javító út 
    while self.bfs (source, sink, parent):

      # megnézzük mennyivel tudunk javítani
      path_flow = float("Inf")
      s = sink
      while s != source:
        path_flow = min(path_flow, self.graph[parent[s]][s])
        s = parent[s]

      # növeljük a folyam értékét
      max_flow += path_flow

      # a javító út mentén javítunk
      v = sink
      while v != source:
        u = parent[v]
        self.graph[u][v] -= path_flow
        self.graph[v][u] += path_flow
        v = parent[v]

    return max_flow
In [33]:
I=Iranyitott( [[0, 16, 13, 0, 0, 0],
     [0, 0, 10, 12, 0, 0],
     [0, 4, 0, 0, 14, 0],
     [0, 0, 9, 0, 0, 20],
     [0, 0, 0, 7, 0, 4],
     [0, 0, 0, 0, 0, 0]])
In [29]:
print(I)
[0, 16, 13, 0, 0, 0]
[0, 0, 10, 12, 0, 0]
[0, 4, 0, 0, 14, 0]
[0, 0, 9, 0, 0, 20]
[0, 0, 0, 7, 0, 4]
[0, 0, 0, 0, 0, 0]
In [ ]:
par=dict()
I.bfs(1,0, [-1] * (I.num))
In [34]:
I.edmonds_karp(4,5)}
Out[34]:
11
In [ ]: