Matematikai Algoritmusok és Felfedezések II.

9. Geometrai algoritmusok

2021 November 25.

In [35]:
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt # for plotting
from random import randint # for sorting and creating data pts
from math import atan2 # for computing polar angle
import math
from manim import *

Motiváció

Néhány felhasználási terület:

 • Számítógépes grafika
 • Robotika
 • GIS (Geographic information system) Földrajzi adatok
 • Computer aided design (CAD) Számítógépes tervezés. Pl lézervágás, nyomtatás
 • Biológiai modellezés molecular modeling
 • Önvezető autók

A bonyolultabb geometriai feladatok általában egyszerűbb elemekből építkeznek:

 • Objektumok metszetének kiszámítása
 • Három pont egy egyenesen van-e?
 • Konvex burok számítása
 • Több térkép (szakasz rendszer) egyesítése
 • Hatékony geometriai adatstruktúra építése
 • Útkeresés geometriai környezetben
 • Voronoi diagram, Delaunay háromszögelés

Különleges hibalehetőségek lépnek elő

 • Degenerált esetek
 • Számítási hibák

Példa: Konvex burok kiszámítása

Graham scan algoritmus

burok

Triviális ötlet: Minden pontpárra nézzük meg, hogy a szélén van-e.

Futásidő: $O(n^3)$

Hogyan nézzük, hogy a szélén van-e?

Determináns számítással!

In [6]:
# 	[p1(x) p1(y) 1]
#	[p2(x) p2(y) 1]
# 	[p3(x) p3(y) 1]
# If >0 pozitív körüljárás (p3 a p1p2 vektor bal oldalán van)
# If <0 negatív körüljárás
# If =0 kollineáris
def det(p1,p2,p3):
  return  (p2[0]-p1[0])*(p3[1]-p1[1])-(p2[1]-p1[1])*(p3[0]-p1[0])

Graham scan algoritmus

 • Keressük meg a legkisebb $y$ koordinátájú $p$ pontot, innen indulunk. Ez biztosan a konvex burkon van.
 • $p$ ből körbenézve rendezzük a pontokat szög szerint
 • A rendezés szerint végigmegyünk a pontokon. Az adott pontot mindig hozzávesszük a burokhoz. Ha egy "rosz irányú" törés jön létre a burkon akkor töröljük az ott lévő pontot a burkunkról.

burok

Futásidő elemzés

 • $y$ szerinti minimum: $O(n)$
 • Rendezés: $O(n\log(n))$
 • Burok felépítése: $O(n)$. Minden pontot legfeljebb egyszer dobunk ki!

Lehetne-e jobb a futásidő?

Nem, mivel a konvex burok használható rendezésre, és azt nem lehet kevesebből.

De mégis! Ha a konvex burok mérete $h$ akkor létezik $n\log(h)$ algoritmus. (Chan's algorithm)

Megvalósítás

In [37]:
num_of_points=20
x_cord=7*np.random.rand(num_of_points)-3.5
y_cord=7*np.random.rand(num_of_points)-3.5
points=list(zip(x_cord,y_cord))
points
Out[37]:
[(-0.02745056365224663, 1.758232285615323),
 (2.351689682872305, 0.058030436072647795),
 (0.16114151205337857, 3.2017610522568605),
 (-3.4642802650846405, 3.1774631633038037),
 (0.7346129846408376, -2.4125251277637547),
 (2.2905112192259915, 0.9292351772095193),
 (-3.4302004026548447, 1.8424714979332428),
 (1.8545977130525086, 2.1909009243654856),
 (2.408604713329259, -1.099690824440529),
 (1.9051369575295931, 1.6556450898557795),
 (-3.2722472315328193, 1.9933868894904476),
 (-2.511398022413835, -3.1240404629677103),
 (2.560025822361311, 2.0270087495078606),
 (2.651350989333551, 2.7602222117505244),
 (-0.4215702707742963, 0.6070020315496283),
 (1.8412611932693856, -0.9100816115010852),
 (-0.5055500981483942, -2.2691371629266506),
 (-1.6368010620770632, -3.2871192478399336),
 (2.7508174068145976, -2.128657763387392),
 (0.6139399491113853, 2.7013678896687363)]
In [38]:
def polar_angle(p0,p1=None):
  if p1==None: p1=anchor
  y_span=p0[1]-p1[1]
  x_span=p0[0]-p1[0]
  return atan2(y_span,x_span)
In [39]:
# Returns the euclidean distance from p0 to p1,
# square root is not applied for sake of speed.
# If p1 is None, defaults to replacing it with the
# global variable 'anchor', normally set in the 
# 'graham_scan' function.
def distance(p0,p1=None):
  if p1==None: 
    p1=anchor
  y_span=p0[1]-p1[1]
  x_span=p0[0]-p1[0]
  return y_span**2 + x_span**2
In [40]:
# Returns the determinant of the 3x3 matrix...
# 	[p1(x) p1(y) 1]
#	[p2(x) p2(y) 1]
# 	[p3(x) p3(y) 1]
# If >0 then counter-clockwise
# If <0 then clockwise
# If =0 then collinear
def det(p1,p2,p3):
  return  (p2[0]-p1[0])*(p3[1]-p1[1])-(p2[1]-p1[1])*(p3[0]-p1[0])
In [41]:
# Sorts in order of increasing polar angle from 'anchor' point.
# 'anchor' variable is assumed to be global, set from within 'graham_scan'.
# For any values with equal polar angles, a second sort is applied to
# ensure increasing distance from the 'anchor' point.
def quicksort(a):
  if len(a)<=1: return a
  smaller,equal,larger=[],[],[]
  piv_ang=polar_angle(a[randint(0,len(a)-1)]) # select random pivot
  for pt in a:
    pt_ang=polar_angle(pt) # calculate current point angle
    if  pt_ang<piv_ang: smaller.append(pt)
    elif pt_ang==piv_ang: equal.append(pt)
    else: 				 larger.append(pt)
  return  quicksort(smaller)+sorted(equal,key=distance)+quicksort(larger)
In [47]:
# Returns the vertices comprising the boundaries of
# convex hull containing all points in the input set. 
# The input 'points' is a list of (x,y) coordinates.
def graham_scan(points,show_progress=False):
  hlista=[] #ez csak a rajzoláshoz használom 
  global anchor # to be set, (x,y) with smallest y value

  # Find the (x,y) point with the lowest y value,
  # along with its index in the 'points' list. If
  # there are multiple points with the same y value,
  # choose the one with smallest x.
  min_idx=None
  for i,(x,y) in enumerate(points):
    if min_idx==None or y<points[min_idx][1]:
      min_idx=i
    if y==points[min_idx][1] and x<points[min_idx][0]:
      min_idx=i

  # set the global variable 'anchor', used by the
  # 'polar_angle' and 'distance' functions
  anchor=points[min_idx]

  # sort the points by polar angle then delete 
  # the anchor from the sorted list
  sorted_pts=quicksort(points)
  del sorted_pts[sorted_pts.index(anchor)]

  # anchor and point with smallest polar angle will always be on hull
  hull=[anchor,sorted_pts[0]]
  for s in sorted_pts[1:]:
    while det(hull[-2],hull[-1],s)<=0: #amíg rossz irányba kanyarodik a vége törülünk.
      
      hull.append(s)         #rajzoláshoz
      hlista.append(hull.copy())   #rajzoláshoz 
      hull.pop()           #rajzoláshoz 
      
      del hull[-1] # backtrack
      
    hull.append(s)
    
    hlista.append(hull.copy())
  return hull, hlista

# For each size in the 'sizes' list, compute the average
In [49]:
ch=graham_scan(points,True)
print(ch)
([(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605), (-3.4642802650846405, 3.1774631633038037), (-3.4302004026548447, 1.8424714979332428), (-2.511398022413835, -3.1240404629677103)], [[(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (0.7346129846408376, -2.4125251277637547)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (0.7346129846408376, -2.4125251277637547), (2.408604713329259, -1.099690824440529)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.408604713329259, -1.099690824440529)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.408604713329259, -1.099690824440529), (1.8412611932693856, -0.9100816115010852)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.408604713329259, -1.099690824440529), (1.8412611932693856, -0.9100816115010852), (2.351689682872305, 0.058030436072647795)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.408604713329259, -1.099690824440529), (2.351689682872305, 0.058030436072647795)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.351689682872305, 0.058030436072647795)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.351689682872305, 0.058030436072647795), (-0.5055500981483942, -2.2691371629266506)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.351689682872305, 0.058030436072647795), (-0.5055500981483942, -2.2691371629266506), (2.2905112192259915, 0.9292351772095193)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.351689682872305, 0.058030436072647795), (2.2905112192259915, 0.9292351772095193)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.2905112192259915, 0.9292351772095193)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.2905112192259915, 0.9292351772095193), (2.560025822361311, 2.0270087495078606)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.560025822361311, 2.0270087495078606)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.560025822361311, 2.0270087495078606), (1.9051369575295931, 1.6556450898557795)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.560025822361311, 2.0270087495078606), (1.9051369575295931, 1.6556450898557795), (2.651350989333551, 2.7602222117505244)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.560025822361311, 2.0270087495078606), (2.651350989333551, 2.7602222117505244)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (1.8545977130525086, 2.1909009243654856)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (1.8545977130525086, 2.1909009243654856), (0.6139399491113853, 2.7013678896687363)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.6139399491113853, 2.7013678896687363)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.6139399491113853, 2.7013678896687363), (-0.02745056365224663, 1.758232285615323)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.6139399491113853, 2.7013678896687363), (-0.02745056365224663, 1.758232285615323), (-0.4215702707742963, 0.6070020315496283)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.6139399491113853, 2.7013678896687363), (-0.02745056365224663, 1.758232285615323), (-0.4215702707742963, 0.6070020315496283), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.6139399491113853, 2.7013678896687363), (-0.02745056365224663, 1.758232285615323), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.6139399491113853, 2.7013678896687363), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605), (-3.4642802650846405, 3.1774631633038037)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605), (-3.4642802650846405, 3.1774631633038037), (-3.2722472315328193, 1.9933868894904476)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605), (-3.4642802650846405, 3.1774631633038037), (-3.2722472315328193, 1.9933868894904476), (-3.4302004026548447, 1.8424714979332428)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605), (-3.4642802650846405, 3.1774631633038037), (-3.4302004026548447, 1.8424714979332428)], [(-1.6368010620770632, -3.2871192478399336), (2.7508174068145976, -2.128657763387392), (2.651350989333551, 2.7602222117505244), (0.16114151205337857, 3.2017610522568605), (-3.4642802650846405, 3.1774631633038037), (-3.4302004026548447, 1.8424714979332428), (-2.511398022413835, -3.1240404629677103)]])
In [50]:
## Hibalehetőségek

points=[(0,0),(-1,0),(1,0),(1,1),(2,1),(2,2)]
ch=graham_scan(points,True)
print(ch)
---------------------------------------------------------------------------
IndexError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-50-1fb11e3229bd> in <module>
   2 
   3 points=[(0,0),(-1,0),(1,0),(1,1),(2,1),(2,2)]
----> 4 ch=graham_scan(points,True)
   5 print(ch)

<ipython-input-47-d4db8fb3f747> in graham_scan(points, show_progress)
   29   hull=[anchor,sorted_pts[0]]
   30   for s in sorted_pts[1:]:
---> 31     while det(hull[-2],hull[-1],s)<=0: #amíg rossz irányba kanyarodik a vége törülünk.
   32 
   33       hull.append(s)         #rajzoláshoz

IndexError: list index out of range

Manim csomag

Szükséges hozzá néhány dolog

 • latex fordító
 • ffmpeg

Matematikai animáció készítésére alkalmas python csomag

 • Latex támogatás
 • videót készít

Gondolatok:

 • animációkról általában
 • vektor grafikus vs raszteres
 • gépigényes
 • megjelenés és számítás elválasztása

Vektor grafikus vs raszteres képek

Drawing

Raszteres

 • Nem lehet nagyítani
 • Van amikor, elkerülhetetlen, pl fotók
 • Hatékonyabb bonyolult képek esetén
 • Elterjedtebb
 • Nehéz vektorossá konvertálni

Vektoros

 • Matekos gondolkodáshoz közelebb van
 • Hatékonyabb egyszerű képek esetén,
 • Kicsi kép méret nagy méretű kép esetén is
 • Tetszőlegesen nagyítható
 • Könnyű raszteressé konvertálni

Keyframes

Drawing

In [51]:
%%manim -qm -v WARNING SquareToCircle

class SquareToCircle(Scene):
  def construct(self):
   square = Square()
   circle = Circle()
   circle.set_fill(PINK, opacity=0.5)
   self.play(Create(square))
   self.play(Transform(square, circle))
   self.wait()
                                                            
In [34]:
%%manim -qm -v WARNING MovingFrameBox

class MovingFrameBox(Scene):
  def construct(self):
    text=MathTex(
      "\\frac{d}{dx}f(x)g(x)=","f(x)\\frac{d}{dx}g(x)","+",
      "g(x)\\frac{d}{dx}f(x)"
    )
    self.play(Write(text))
    framebox1 = SurroundingRectangle(text[1], buff = .1)
    framebox2 = SurroundingRectangle(text[3], buff = .1)
    self.play(
      Create(framebox1),
    )
    self.wait()
    self.play(
      ReplacementTransform(framebox1,framebox2),
    )
    self.wait()
                                                                 
In [12]:
%%manim -qm -v WARNING PointWithTrace


class PointWithTrace(Scene):
  def construct(self):
    path = VMobject()
    dot = Dot()
    path.set_points_as_corners([dot.get_center(), dot.get_center()])
    def update_path(path):
      previous_path = path.copy()
      previous_path.add_points_as_corners([dot.get_center()])
      path.become(previous_path)
    path.add_updater(update_path)
    self.add(path, dot)
    self.play(Rotating(dot, radians=PI, about_point=RIGHT, run_time=2))
    self.wait()
    self.play(dot.animate.shift(UP))
    self.play(dot.animate.shift(LEFT))
    self.wait()
    
                                                            
In [31]:
%%manim -qm -v WARNING SinAndCosFunctionPlot

class SinAndCosFunctionPlot(Scene):
  def construct(self):
    axes = Axes(
      x_range=[-10, 10.3, 1],
      y_range=[-1.5, 1.5, 1],
      x_length=10,
      axis_config={"color": GREEN},
      x_axis_config={
        "numbers_to_include": np.arange(-10, 10.01, 2),
        "numbers_with_elongated_ticks": np.arange(-10, 10.01, 2),
      },
      tips=False,
    )
    axes_labels = axes.get_axis_labels()
    sin_graph = axes.plot(lambda x: np.sin(x), color=BLUE)
    cos_graph = axes.plot(lambda x: np.cos(x), color=RED)

    sin_label = axes.get_graph_label(
      sin_graph, "\\sin(x)", x_val=-10, direction=UP / 2
    )
    cos_label = axes.get_graph_label(cos_graph, label="\\cos(x)")

    vert_line = axes.get_vertical_line(
      axes.i2gp(TAU, cos_graph), color=YELLOW, line_func=Line
    )
    line_label = axes.get_graph_label(
      cos_graph, "x=2\pi", x_val=TAU, direction=UR, color=WHITE
    )

    plot = VGroup(axes, sin_graph, cos_graph, vert_line)
    labels = VGroup(axes_labels, sin_label, cos_label, line_label)
    self.add(plot, labels)

Rajzolás

In [44]:
def tortline(bpoints):
  points_in3d=[(x[0],x[1],0) for x in bpoints]
  vg = VGroup()
  for first, second in zip(points_in3d, points_in3d[1:]):
    vg.add(Line(first, second))
  return vg
    
In [45]:
def my_line_transform(self,points1,points2):
  if points1==points2:
    self.wait(1)
  if len(points1)==len(points2) and points1[:-1]==points2[:-1]:
    t=tortline(points1)
    t2=tortline(points2)
    self.play(ReplacementTransform(t1, t2),run_time=2)
    
    self.remove(t1)
    self.remove(t2)
  if len(points1)==len(points2)+1 and points1[:-2]==points2[:-1]:
    p3=points2[:-1].copy()
    p3.append(((points2[-1][0]+points2[-2][0])/2,(points2[-1][1]+points2[-2][1])/2))
    p3.append(points2[-1])
    t1=tortline(points1)
    t2=tortline(p3)
    self.play(ReplacementTransform(t1, t2),run_time=2)
    self.remove(t1)
    self.remove(t2)
  if len(points1)+1==len(points2) and points1[:]==points2[:-1]:
    
    t1=tortline(points1)
    self.add(t1)
    t2=tortline(points2[-2:])
    self.play(FadeIn(t2),run_time=2)
    self.remove(t1)
    self.remove(t2)
    
In [46]:
%%manim -ql -v WARNING Hulla
class Hulla(Scene):
  def construct(self):
    self.wait(2)
    dots=VGroup(*[Dot(point=(x[0],x[1],0)) for x in points])
    self.play(FadeIn(dots),run_time=2)
    #for x in dots:
    #  self.add(x)
   
    for first, second in zip(ch[1], ch[1][1:]):
      my_line_transform(self,first,second)
      
    final_hull=ch[1][-1].copy()
    final_hullb=ch[1][-1].copy()
    
    final_hullb.append(final_hull[0])
    
    my_line_transform(self,final_hull,final_hullb)
    
    self.add(tortline(final_hullb))
    self.wait(5)
                                                            
In [ ]:
 
In [14]:
# Returns a list of (x,y) coordinates of length 'num_points',
# each x and y coordinate is chosen randomly from the range 
# 'min' up to 'max'.
def create_points(ct,min=0,max=50):
  return [[randint(min,max),randint(min,max)] for _ in range(ct)]

# Creates a scatter plot, input is a list of (x,y) coordinates.
# The second input 'convex_hull' is another list of (x,y) coordinates
# consisting of those points in 'coords' which make up the convex hull,
# if not None, the elements of this list will be used to draw the outer
# boundary (the convex hull surrounding the data points).
def scatter_plot(coords,convex_hull=None):
  xs,ys=zip(*coords) # unzip into x and y coord lists
  plt.scatter(xs,ys) # plot the data points

  if convex_hull!=None:
    # plot the convex hull boundary, extra iteration at
    # the end so that the bounding line wraps around
    #for i in range(1,len(convex_hull)+1):
    for i in range(1,len(convex_hull)):
      if i==len(convex_hull): i=0 # wrap
      c0=convex_hull[i-1]
      c1=convex_hull[i]
      plt.plot((c0[0],c1[0]),(c0[1],c1[1]),'r')
  plt.show()


# Returns the polar angle (radians) from p0 to p1.
# If p1 is None, defaults to replacing it with the
# global variable 'anchor', normally set in the 
# 'graham_scan' function.
def polar_angle(p0,p1=None):
  if p1==None: p1=anchor
  y_span=p0[1]-p1[1]
  x_span=p0[0]-p1[0]
  return atan2(y_span,x_span)


# Returns the euclidean distance from p0 to p1,
# square root is not applied for sake of speed.
# If p1 is None, defaults to replacing it with the
# global variable 'anchor', normally set in the 
# 'graham_scan' function.
def distance(p0,p1=None):
  if p1==None: 
    p1=anchor
  y_span=p0[1]-p1[1]
  x_span=p0[0]-p1[0]
  return y_span**2 + x_span**2


# Returns the determinant of the 3x3 matrix...
# 	[p1(x) p1(y) 1]
#	[p2(x) p2(y) 1]
# 	[p3(x) p3(y) 1]
# If >0 then counter-clockwise
# If <0 then clockwise
# If =0 then collinear
def det(p1,p2,p3):
  return  (p2[0]-p1[0])*(p3[1]-p1[1])-(p2[1]-p1[1])*(p3[0]-p1[0])


# Sorts in order of increasing polar angle from 'anchor' point.
# 'anchor' variable is assumed to be global, set from within 'graham_scan'.
# For any values with equal polar angles, a second sort is applied to
# ensure increasing distance from the 'anchor' point.
def quicksort(a):
  if len(a)<=1: return a
  smaller,equal,larger=[],[],[]
  piv_ang=polar_angle(a[randint(0,len(a)-1)]) # select random pivot
  for pt in a:
    pt_ang=polar_angle(pt) # calculate current point angle
    if  pt_ang<piv_ang: smaller.append(pt)
    elif pt_ang==piv_ang: equal.append(pt)
    else: 				 larger.append(pt)
  return  quicksort(smaller)+sorted(equal,key=distance)+quicksort(larger)


# Returns the vertices comprising the boundaries of
# convex hull containing all points in the input set. 
# The input 'points' is a list of (x,y) coordinates.
# If 'show_progress' is set to True, the progress in 
# constructing the hull will be plotted on each iteration.
def graham_scan(points,show_progress=False):
  hlista=[]
  global anchor # to be set, (x,y) with smallest y value

  # Find the (x,y) point with the lowest y value,
  # along with its index in the 'points' list. If
  # there are multiple points with the same y value,
  # choose the one with smallest x.
  min_idx=None
  for i,(x,y) in enumerate(points):
    if min_idx==None or y<points[min_idx][1]:
      min_idx=i
    if y==points[min_idx][1] and x<points[min_idx][0]:
      min_idx=i

  # set the global variable 'anchor', used by the
  # 'polar_angle' and 'distance' functions
  anchor=points[min_idx]

  # sort the points by polar angle then delete 
  # the anchor from the sorted list
  sorted_pts=quicksort(points)
  del sorted_pts[sorted_pts.index(anchor)]

  # anchor and point with smallest polar angle will always be on hull
  hull=[anchor,sorted_pts[0]]
  for s in sorted_pts[1:]:
    while det(hull[-2],hull[-1],s)<=0:
      hull.append(s)
      hlista.append(hull.copy())
      scatter_plot(points,hull)
      hull.pop() 
      del hull[-1] # backtrack
      #if len(hull)<2: break
    hull.append(s)
    if show_progress: 
      scatter_plot(points,hull)
      hlista.append(hull.copy())
  return hull, hlista

# For each size in the 'sizes' list, compute the average

pts=create_points(10)
print("Points:",pts)
hull=graham_scan(pts,True)
print("Hull:",hull[1])
#scatter_plot(pts,hull)
Points: [[50, 12], [25, 20], [40, 18], [41, 24], [42, 12], [50, 43], [50, 6], [27, 17], [45, 39], [9, 0]]
Hull: [[[9, 0], [50, 6], [50, 12]], [[9, 0], [50, 6], [50, 12], [42, 12]], [[9, 0], [50, 6], [50, 12], [42, 12], [40, 18]], [[9, 0], [50, 6], [50, 12], [40, 18]], [[9, 0], [50, 6], [50, 12], [40, 18], [41, 24]], [[9, 0], [50, 6], [50, 12], [41, 24]], [[9, 0], [50, 6], [50, 12], [41, 24], [27, 17]], [[9, 0], [50, 6], [50, 12], [41, 24], [27, 17], [50, 43]], [[9, 0], [50, 6], [50, 12], [41, 24], [50, 43]], [[9, 0], [50, 6], [50, 12], [50, 43]], [[9, 0], [50, 6], [50, 43]], [[9, 0], [50, 6], [50, 43], [45, 39]], [[9, 0], [50, 6], [50, 43], [45, 39], [25, 20]]]
In [ ]: