Matematikai Algoritmusok és Felfedezések II.

2. Python csomagok, virtuális környezetek.

2021 szeptember 16.

Kitérő: PATH változó

Ha el akarunk indítani egy programot, akkor az operációs rendszer alapvetően abban a mappában keresi a programot, ahol kiadtuk az indítási parancsot. Ha szeretnénk, hogy máshol is keressen akkor a PATH változóban kell megadni a keresési mappákat.

In [1]:
!echo %PATH%
C:\ProgramData\Anaconda3;C:\ProgramData\Anaconda3\Library\mingw-w64\bin;C:\ProgramData\Anaconda3\Library\usr\bin;C:\ProgramData\Anaconda3\Library\bin;C:\ProgramData\Anaconda3\Scripts;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Calibre2\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files\MiKTeX\miktex\bin\x64\;c:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;c:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Users\P lv”lgyi D”m”t”r\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\P lv”lgyi D”m”t”r\Desktop\ffmpeg\bin;
In [2]:
!echo %PATH:;=&echo.%
C:\ProgramData\Anaconda3
C:\ProgramData\Anaconda3\Library\mingw-w64\bin
C:\ProgramData\Anaconda3\Library\usr\bin
C:\ProgramData\Anaconda3\Library\bin
C:\ProgramData\Anaconda3\Scripts
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common
C:\WINDOWS\system32
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\System32\Wbem
C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
C:\Program Files (x86)\Calibre2\
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\
C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\
C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\
C:\Program Files\MiKTeX\miktex\bin\x64\
c:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL
c:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL
C:\Users\P lv”lgyi D”m”t”r\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
C:\Users\P lv”lgyi D”m”t”r\Desktop\ffmpeg\bin

Egy pythonosabb megoldás:

In [12]:
import os
os.environ['PATH']
Out[12]:
'C:\\ProgramData\\Anaconda3;C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\mingw-w64\\bin;C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\usr\\bin;C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\bin;C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Scripts;C:\\WINDOWS\\system32;C:\\WINDOWS;C:\\WINDOWS\\System32\\Wbem;C:\\WINDOWS\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\;C:\\Program Files\\PuTTY\\;C:\\WINDOWS\\System32\\OpenSSH\\;C:\\Program Files\\TortoiseSVN\\bin;C:\\Users\\Damásdi Gábor\\AppData\\Local\\Microsoft\\WindowsApps;C:\\Users\\Damásdi Gábor\\AppData\\Local\\Programs\\MiKTeX 2.9\\miktex\\bin\\x64\\;C:\\Users\\Damásdi Gábor\\AppData\\Local\\Pandoc\\'

Programozás Jupyter nélkül

Python scriptek

Általában a kiterjesztés .py

Futtatás: python file.py vagy python3 file.py

Eredmény fájlba írása: python file.py > kimenet.txt

Parancssori argumentumokat

A sys modult használhatjuk, egy listát kapunk melyhez sys.argv módon férhetünk hozzá.

A parancssori argumentumokat stringként olvassa be!

Saját modul írása

Egy module semmi más csak egy python script.

Egy csomag (package) több modulból álló rendszer.

Modulok használata

Module Search Path

Nagyjából úgy működik mint a szokásos PATH változó, a megadott helyeken keresi a python modulokat. Három helyen keres:

 • Az adott mappa
 • A PYTHONPATH környezeti változóba elmentett mappákban
 • Python instalálástól függő beállított mappákban
In [3]:
import sys
sys.path
Out[3]:
['C:\\Users\\Pálvölgyi Dömötör\\Desktop\\ujdropbox\\Dropbox\\egyetem\\python\\202122\\orak',
 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\python37.zip',
 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\DLLs',
 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\lib',
 'C:\\ProgramData\\Anaconda3',
 '',
 'C:\\Users\\Pálvölgyi Dömötör\\AppData\\Roaming\\Python\\Python37\\site-packages',
 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\lib\\site-packages',
 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\win32',
 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\win32\\lib',
 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\Pythonwin',
 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\IPython\\extensions',
 'C:\\Users\\Pálvölgyi Dömötör\\.ipython']

A 'PYTHONPATH' a PATH változóval azonos módon beállítható.

import os os.environ['PYTHONPATH']

__name__ használata

A __name__ változó a modul nevére állítódik be, kivéve ha közvetlenül a modult futtatjuk. Ekkor __main__ lesz. Így megadhatunk olyan kódot, ami importáláskor nem fut le:

if __name__ == "__main__":

Alapvető szerkezet:

packaging_tutorial/ ├── LICENSE ├── pyproject.toml ├── README.md ├── setup.cfg ├── src/ │ └── example_package/ │ ├── __init__.py │ └── example.py └── tests/

Fontos! Ebben az esetben import example_package parancsal tudunk majd importálni, attól függetlenül, hogy milyen nevet adunk majd a packagenek.

LICENSE példa:

Copyright (c) 2018 The Python Packaging Authority

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

pyproject.toml tartalmazza azokat az információkat amik package futtatásához kellenek a pip (vagy build) számára. Pl setuptools használata esetén:

[build-system] requires = [ "setuptools>=42", "wheel" ] build-backend = "setuptools.build_meta"

README.md

# Example Package This is a simple example package. You can use [Github-flavored Markdown](https://guides.github.com/features/mastering-markdown/) to write your content.

setup.cfg

metaadatokat tartalmaz. Pl:

[metadata]
name = example-pkg-YOUR-USERNAME-HERE
version = 0.0.1
author = Example Author
author_email = author@example.com
description = A small example package
long_description = file: README.md
long_description_content_type = text/markdown
url = https://github.com/pypa/sampleproject
project_urls =
  Bug Tracker = https://github.com/pypa/sampleproject/issues
classifiers =
  Programming Language :: Python :: 3
  License :: OSI Approved :: MIT License
  Operating System :: OS Independent

[options]
package_dir =
  = src
packages = find:
python_requires = >=3.6

[options.packages.find]
where = src

distribution package generálása

python -m build

Feltöltés teszt pypi-ba

Regisztrálni kell a testpypi oldalon. https://test.pypi.org/

python -m twine upload --repository testpypi dist/*

Felhasználó név: __token__

Jelszó: a saját tokened, amit itt tudsz megszerezni: https://test.pypi.org/manage/account/#api-tokens

Instalálás a tesztoldalról

pip install --index-url https://test.pypi.org/simple/ --no-deps example-pkg-name

Ami gondot okozhat

 • A fájlok kiterjesztése legyen megfelelő
 • Importálásnál figyeljünk a névre
 • A token beírásánl ctrl-c ctrl-v nem mindig működik
 • Látszólag minden jó, még a pip listában is ott a csomag, mégsem működik. Ellenőrizd, hogy a modul tényleg a gépeden van.

Virtuális környezetek (virtual environment)

https://conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/tasks/manage-environments.html

A virtuális környezetek lényege, hogy könnyebben tudjuk a packageket/modulokat rendszerezni és használni. Minden egyes környezetben a többitől függetlenül lehetnek csomagjaink. Így például nem okoz gondot, ha különböző projektek egy adott csomagnak különböző verziót használják.

Több lehetőség van környezetek létrehozására, mi most a conda-t nézzük meg.

Alapvetően az envs mappába instalálódnak a környezetek.

 • Létrehozás: !conda create --name korny_nev

 • conda create -n myenv python=3.6 scipy=0.15.0 astroid babel

 • Váltás adott környezetre: conda activate korny_nev

 • Kikapcsolás conda deactivate

Környezetek listája:

In [18]:
!conda env list
# conda environments:
#
base         * C:\ProgramData\Anaconda3

Adott környezet moduljai:

In [19]:
!conda list -n base
# packages in environment at C:\ProgramData\Anaconda3:
#
# Name          Version          Build Channel
_ipyw_jlab_nb_ext_conf  0.1.0          py37_0 
alabaster         0.7.12          py37_0 
altgraph         0.17.2          pypi_0  pypi
anaconda         2019.07         py37_0 
anaconda-client      1.7.2          py37_0 
anaconda-navigator    1.9.7          py37_0 
anaconda-project     0.8.3           py_0 
argparse         1.4.0          pypi_0  pypi
asn1crypto        0.24.0          py37_0 
astroid          2.2.5          py37_0 
astropy          3.2.1      py37he774522_0 
atomicwrites       1.3.0          py37_1 
attrs           19.1.0          py37_1 
babel           2.7.0           py_0 
backcall         0.1.0          py37_0 
backports         1.0            py_2 
backports.functools_lru_cache 1.5            py_2 
backports.os       0.1.1          py37_0 
backports.shutil_get_terminal_size 1.0.0          py37_2 
backports.tempfile    1.0            py_1 
backports.weakref     1.0.post1         py_1 
beautifulsoup4      4.7.1          py37_1 
bitarray         0.9.3      py37he774522_0 
bkcharts         0.2           py37_0 
blas           1.0             mkl 
bleach          3.1.0          py37_0 
blosc           1.16.3        h7bd577a_0 
bokeh           1.2.0          py37_0 
boto           2.49.0          py37_0 
bottleneck        1.2.1      py37h452e1ab_1 
branca          0.3.1          pypi_0  pypi
bzip2           1.0.8        he774522_0 
ca-certificates      2019.5.15           0 
certifi          2019.6.16        py37_0 
cffi           1.12.3      py37h7a1dbc1_0 
cftime          1.5.0          pypi_0  pypi
chardet          3.0.4          py37_1 
click           7.0           py37_0 
cloudpickle        1.2.1           py_0 
clyent          1.2.2          py37_1 
colorama         0.4.1          py37_0 
colour          0.1.5          pypi_0  pypi
comtypes         1.1.7          py37_0 
conda           4.7.10          py37_0 
conda-build        3.18.8          py37_0 
conda-env         2.6.0             1 
conda-package-handling  1.3.11          py37_0 
conda-verify       3.4.2           py_1 
console_shortcut     0.1.1             3 
contextlib2        0.5.5          py37_0 
cryptography       2.7       py37h7a1dbc1_0 
curl           7.65.2        h2a8f88b_0 
cycler          0.10.0          py37_0 
cython          0.29.12     py37ha925a31_0 
cytoolz          0.10.0      py37he774522_0 
dask           2.1.0           py_0 
dask-core         2.1.0           py_0 
decorator         4.4.0          py37_1 
defusedxml        0.6.0           py_0 
distributed        2.1.0           py_0 
docutils         0.14           py37_0 
entrypoints        0.3           py37_0 
et_xmlfile        1.0.1          py37_0 
example-pkg-damasdigabor 0.0.1          pypi_0  pypi
exampledamasdigabor    0.0.1          pypi_0  pypi
fastcache         1.1.0      py37he774522_0 
filelock         3.0.12           py_0 
flask           1.1.1           py_0 
freetype         2.9.1        ha9979f8_1 
future          0.17.1          py37_0 
get_terminal_size     1.0.0        h38e98db_0 
gevent          1.4.0      py37he774522_0 
glob2           0.7            py_0 
greenlet         0.4.15      py37hfa6e2cd_0 
h5py           2.9.0      py37h5e291fa_0 
hdf5           1.10.4        h7ebc959_0 
heapdict         1.0.0          py37_2 
html5lib         1.0.1          py37_0 
icc_rt          2019.0.0       h0cc432a_1 
icu            58.2         ha66f8fd_1 
idna           2.8           py37_0 
imageio          2.5.0          py37_0 
imagesize         1.1.0          py37_0 
importlib-metadata    0.17           pypi_0  pypi
importlib_metadata    0.17           py37_1 
intel-openmp       2019.4           245 
ipycanvas         0.4.2          pypi_0  pypi
ipykernel         5.1.1      py37h39e3cac_0 
ipyleaflet        0.12.1          pypi_0  pypi
ipython          7.6.1      py37h39e3cac_0 
ipython_genutils     0.2.0          py37_0 
ipywidgets        7.5.0           py_0 
isort           4.3.21          py37_0 
itsdangerous       1.1.0          py37_0 
jdcal           1.4.1           py_0 
jedi           0.13.3          py37_0 
jinja2          2.10.1          py37_0 
joblib          0.13.2          py37_0 
jpeg           9b          hb83a4c4_2 
json5           0.8.4           py_0 
jsonschema        3.0.1          py37_0 
jupyter          1.0.0          py37_7 
jupyter_client      5.3.1           py_0 
jupyter_console      6.0.0          py37_0 
jupyter_core       4.5.0           py_0 
jupyterlab        1.0.2      py37hf63ae98_0 
jupyterlab_server     1.0.0           py_0 
keyring          18.0.0          py37_0 
kiwisolver        1.1.0      py37ha925a31_0 
krb5           1.16.1        hc04afaa_7 
lazy-object-proxy     1.4.1      py37he774522_0 
libarchive        3.3.3        h0643e63_5 
libcurl          7.65.2        h2a8f88b_0 
libiconv         1.15         h1df5818_7 
liblief          0.9.0        ha925a31_2 
libpng          1.6.37        h2a8f88b_0 
libsodium         1.0.16        h9d3ae62_0 
libssh2          1.8.2        h7a1dbc1_0 
libtiff          4.0.10        hb898794_2 
libxml2          2.9.9        h464c3ec_0 
libxslt          1.1.33        h579f668_0 
llvmlite         0.29.0      py37ha925a31_0 
locket          0.2.0          py37_1 
lxml           4.3.4      py37h1350720_0 
lz4-c           1.8.1.2       h2fa13f4_0 
lzo            2.10         h6df0209_2 
m2w64-gcc-libgfortran   5.3.0             6 
m2w64-gcc-libs      5.3.0             7 
m2w64-gcc-libs-core    5.3.0             7 
m2w64-gmp         6.1.0             2 
m2w64-libwinpthread-git  5.0.0.4634.697f757        2 
markupsafe        1.1.1      py37he774522_0 
matplotlib        3.1.0      py37hc8f65d3_0 
mccabe          0.6.1          py37_1 
menuinst         1.4.16      py37he774522_0 
mistune          0.8.4      py37he774522_0 
mkl            2019.4           245 
mkl-service        2.0.2      py37he774522_0 
mkl_fft          1.0.12      py37h14836fe_0 
mkl_random        1.0.2      py37h343c172_0 
mock           3.0.5          py37_0 
more-itertools      7.0.0          py37_0 
mpmath          1.1.0          py37_0 
msgpack-python      0.6.1      py37h74a9793_1 
msys2-conda-epoch     20160418           1 
multipledispatch     0.6.0          py37_0 
navigator-updater     0.2.1          py37_0 
nbconvert         5.5.0           py_0 
nbformat         4.4.0          py37_0 
nbopen          0.6           pypi_0  pypi
netcdf4          1.5.7          pypi_0  pypi
networkx         2.3            py_0 
newdamasdi        0.0.1          pypi_0  pypi
newdamasdiabcd      0.0.1          pypi_0  pypi
nltk           3.4.4          py37_0 
nose           1.3.7          py37_2 
notebook         6.0.0          py37_0 
numba           0.44.1      py37hf9181ef_0 
numexpr          2.6.9      py37hdce8814_0 
numpy           1.16.4      py37h19fb1c0_0 
numpy-base        1.16.4      py37hc3f5095_0 
numpydoc         0.9.1           py_0 
olefile          0.46           py37_0 
openpyxl         2.6.2           py_0 
openssl          1.1.1c        he774522_1 
packaging         19.0           py37_0 
pandas          0.24.2      py37ha925a31_0 
pandoc          2.2.3.2            0 
pandocfilters       1.4.2          py37_1 
parso           0.5.0           py_0 
partd           1.0.0           py_0 
path.py          12.0.1           py_0 
pathlib2         2.3.4          py37_0 
patsy           0.5.1          py37_0 
pefile          2021.9.3         pypi_0  pypi
pep8           1.7.1          py37_0 
pickleshare        0.7.5          py37_0 
pillow          6.1.0      py37hdc69c19_0 
pip            19.1.1          py37_0 
pkginfo          1.5.0.1         py37_0 
pluggy          0.12.0           py_0 
ply            3.11           py37_0 
powershell_shortcut    0.0.1             2 
prometheus_client     0.7.1           py_0 
prompt_toolkit      2.0.9          py37_0 
psutil          5.6.3      py37he774522_0 
py            1.8.0          py37_0 
py-lief          0.9.0      py37ha925a31_2 
pycairo          1.19.1          pypi_0  pypi
pycodestyle        2.5.0          py37_0 
pycosat          0.6.3      py37hfa6e2cd_0 
pycparser         2.19           py37_0 
pycrypto         2.6.1      py37hfa6e2cd_9 
pycurl          7.43.0.3     py37h7a1dbc1_0 
pyflakes         2.1.1          py37_0 
pygments         2.4.2          pypi_0  pypi
pyinstaller        4.5.1          pypi_0  pypi
pyinstaller-hooks-contrib 2021.3          pypi_0  pypi
pylint          2.3.1          py37_0 
pyodbc          4.0.26      py37ha925a31_0 
pyopenssl         19.0.0          py37_0 
pyparsing         2.4.0           py_0 
pyqt           5.9.2      py37h6538335_2 
pyreadline        2.1           py37_1 
pyrsistent        0.14.11     py37he774522_0 
pysocks          1.7.0          py37_0 
pytables         3.5.2      py37h1da0976_1 
pytest          5.0.1          py37_0 
pytest-arraydiff     0.3       py37h39e3cac_0 
pytest-astropy      0.5.0          py37_0 
pytest-doctestplus    0.3.0          py37_0 
pytest-openfiles     0.3.2          py37_0 
pytest-remotedata     0.3.1          py37_0 
python          3.7.3        h8c8aaf0_1 
python-dateutil      2.8.0          py37_0 
python-graphviz      0.13.2          pypi_0  pypi
python-libarchive-c    2.8           py37_11 
pytz           2019.1           py_0 
pywavelets        1.0.3      py37h8c2d366_1 
pywin32          223       py37hfa6e2cd_1 
pywin32-ctypes      0.2.0          pypi_0  pypi
pywinpty         0.5.5         py37_1000 
pyyaml          5.1.1      py37he774522_0 
pyzmq           18.0.0      py37ha925a31_0 
qt            5.9.7      vc14h73c81de_0 
qtawesome         0.5.7          py37_1 
qtconsole         4.5.1           py_0 
qtpy           1.8.0           py_0 
requests         2.22.0          py37_0 
requests-toolbelt     0.9.1          pypi_0  pypi
rise           5.7.1          pypi_0  pypi
rope           0.14.0           py_0 
ruamel_yaml        0.15.46     py37hfa6e2cd_0 
scikit-image       0.15.0      py37ha925a31_0 
scikit-learn       0.21.2      py37h6288b17_0 
scipy           1.2.1      py37h29ff71c_0 
seaborn          0.9.0          py37_0 
send2trash        1.5.0          py37_0 
setuptools        41.0.1          py37_0 
simplegeneric       0.8.1          py37_2 
singledispatch      3.4.0.3         py37_0 
sip            4.19.8      py37h6538335_0 
six            1.12.0          py37_0 
snappy          1.1.7        h777316e_3 
snowballstemmer      1.9.0           py_0 
sortedcollections     1.1.2          py37_0 
sortedcontainers     2.1.0          py37_0 
soupsieve         1.8           py37_0 
sphinx          2.1.2           py_0 
sphinxcontrib       1.0           py37_1 
sphinxcontrib-applehelp  1.0.1           py_0 
sphinxcontrib-devhelp   1.0.1           py_0 
sphinxcontrib-htmlhelp  1.0.2           py_0 
sphinxcontrib-jsmath   1.0.1           py_0 
sphinxcontrib-qthelp   1.0.2           py_0 
sphinxcontrib-serializinghtml 1.1.3           py_0 
sphinxcontrib-websupport 1.1.2           py_0 
spyder          3.3.6          py37_0 
spyder-kernels      0.5.1          py37_0 
sqlalchemy        1.3.5      py37he774522_0 
sqlite          3.29.0        he774522_0 
statsmodels        0.10.0      py37h8c2d366_0 
sympy           1.4           py37_0 
tblib           1.4.0           py_0 
terminado         0.8.2          py37_0 
testpath         0.4.2          py37_0 
tk            8.6.8        hfa6e2cd_0 
tomli           1.2.1          pypi_0  pypi
toolz           0.10.0           py_0 
tornado          6.0.3      py37he774522_0 
tqdm           4.32.1           py_0 
traitlets         4.3.2          py37_0 
traittypes        0.2.1          pypi_0  pypi
typing-extensions     3.10.0.2         pypi_0  pypi
unicodecsv        0.14.1          py37_0 
urllib3          1.24.2          py37_0 
vc            14.1         h0510ff6_4 
vs2015_runtime      14.15.26706     h3a45250_4 
wcwidth          0.1.7          py37_0 
webencodings       0.5.1          py37_1 
werkzeug         0.15.4           py_0 
wheel           0.33.4          py37_0 
widgetsnbextension    3.5.0          py37_0 
wikipedia         1.4.0          pypi_0  pypi
win_inet_pton       1.1.0          py37_0 
win_unicode_console    0.5           py37_0 
wincertstore       0.2           py37_0 
winpty          0.4.3             4 
wrapt           1.11.2      py37he774522_0 
xarray          0.14.1          pypi_0  pypi
xlrd           1.2.0          py37_0 
xlsxwriter        1.1.8           py_0 
xlwings          0.15.8          py37_0 
xlwt           1.3.0          py37_0 
xz            5.2.4        h2fa13f4_4 
yaml           0.1.7        hc54c509_2 
zeromq          4.3.1        h33f27b4_3 
zict           1.0.0           py_0 
zipp           0.5.1           py_0 
zlib           1.2.11        h62dcd97_3 
zstd           1.3.7        h508b16e_0 

Mindeféle egyebeket is lehet, például:

 • környezet másolása
 • előre megadott csomagok instalálása
 • sok gépen azonos környezet létrehozása

Mit tehetek ha mégis egy szokásos "programot" szeretnék fordítani?

Ez akkor lehet hasznos, ha olyan gépen szeretnénk futtatni, ahol nincs python.

PyInstaller

Használat:

pyinstaller --onefile myscript.py