Matematikai Algoritmusok és Felfedezések I.

6. Előadás: String formatálás, Kivéltelkezelés, Iteráció, Fájlkezelés

2021 március 15.

String formatálás

Több módszer van arra, hogy kényelmesebben generáljunk szöveges kimenetet. Az egyik a format() függvény. Ez egy stringből egy másik stringet készít úgy, hogy hogy a megadott paramétereket behelyettesíti a kapcsos zárójelek közé. A függvényekhez hasonlóan több féle paraméter átadás működik:

In [2]:
# default argumentumok
print("Kedves {}, az ön egyenlege {}.".format("Ádám", 230.2346))

# pozíció szerintei argumentumok 
print("Kedves {1}, az ön egyenlege {0}.".format("Ádám", 230.2346))

# kucsszavas argumentumok
print("Kedves {nev}, az ön egyenlege {egyen}.".format(nev="Ádám", egyen=230.2346))

# vegyes
print("Kedves {0}, az ön egyenlege {egyen}.".format("Ádám",egyen= 230.2346))
Kedves Ádám, az ön egyenlege 230.2346.
Kedves 230.2346, az ön egyenlege Ádám.
Kedves Ádám, az ön egyenlege 230.2346.
Kedves Ádám, az ön egyenlege 230.2346.

Ha az adatok egy dicitionaryben vannak, azt is használhatjuk.

In [3]:
person = {'eletkor': 23, 'nev': 'Ádam'}

print("{p[nev]} életkora: {p[eletkor]}".format(p=person))
Ádam életkora: 23

string interpolation

Egy másik lehetőség az f-stringek használata. (részletek: PEP498)

 • Hasonló az előzőhöz, de bármilyen változót használhatunk
 • Figyeld meg a f betűt a string előtt!
In [4]:
szam1 = 12
szam2 = 1
nev="Paprika Jancsi"
print(f"{nev}nak {szam1} almája és {szam2} kutyája van.")
Paprika Jancsinak 12 almája és 1 kutyája van.

Kivételkezelés

 • Cél, hogy a hibákat kezeljük.

Feladvány

Mi fog történni ha lefuttatjuk az alábbi kódot?

In [5]:
import random
In [6]:
for i in range(20):
  print(1/random.randrange(10))
0.16666666666666666
0.125
0.5
0.25
0.14285714285714285
---------------------------------------------------------------------------
ZeroDivisionError             Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-bee39ce313dd> in <module>
   1 for i in range(20):
----> 2  print(1/random.randrange(10))

ZeroDivisionError: division by zero

Néhány tipikus hiba:

Hiba neve Tipikusan miért történt
IndexError: string index out of range Egy stringnél túlindexeltél
KeyError: 'some_text_here' Egy dictionaryben olyan kulcsot használtál, ami nincs benne
ModuleNotFoundError: No module named 'some_text_here' Egy olyan modult próbáltál importálni, ami nem található
NameError: name 'some_text_here' is not defined Olyan változó nevet próbáltál kiértékelni, ami még nem mutat objektumra
SyntaxError: can't assign to literal Egy stringet próbáltál meg változó névként használni. Pl 'a'=3
SyntaxError: EOL while scanning string literal Valamelyik stringet rosszul adtad meg.
IndentationError: expected an indented block Elrontottad az indentálást.
SyntaxError: invalid syntax Szintaktikai hiba. Gyakran azért van, mert lemarad a : valahonnan.
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str Stringként kezeltél valamit, ami nem string. Pl egy számot.
TypeError: 'str' object is not callable Függvényként kezeltél egy stringet. Pl: "asd"(5)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'some_text_here' Számmá próbáltál konvertálni egy szöveget, ami nem számokból áll.
ZeroDivisionError: division by zero Nullával osztottál

Futásidejű hibák

A futásidejű hibákat tudjuk futásidőben kezelni. Erre valók a try és except parancsok. Megadhatjuk, hogy hiba esetén mit tegyen a program, így nem fog rögtön elszállni. A try és az except közti részben figyel a program és ha olyan hibába ütközik, ami az except után áll, akkor végrehajtja a megadott parancsokat.

In [12]:
for i in range(10):
  try:
    print(1/random.randrange(10))
    
  except ZeroDivisionError as e:
    print("nullával osztottál")
0.2
0.5
0.25
0.125
0.1111111111111111
0.3333333333333333
0.2
0.3333333333333333
nullával osztottál
0.25
In [13]:
try:
  int("abc")
except ValueError as e:
  print(type(e))
  print(e)
<class 'ValueError'>
invalid literal for int() with base 10: 'abc'
 • több ágat is megadhatunk
 • a legspecifikusabbtól megyünk a legkevésbé specifikus felé
 • mi is megadhatunk hibákat
In [15]:
try:
  eletkor = int(input())
  if eletkor < 0:
    raise Exception("Az életkor nem lehet negatív")
except ValueError as e:
  print("ValueError")
except Exception as e:
  print("Egy másik típusú kivétel: {}".format(type(e)))
  print(e)
-1
Egy másik típusú kivétel: <class 'Exception'>
Az életkor nem lehet negatív

Többféle hibát tudunk együtt is kezelni

Együtt:

In [17]:
def age_printer(age):
  next_age = age + 1
  print("Következő éveben a korod: " + next_age)
  
try:
  your_age = input()
  your_age = int(your_age)
  age_printer(your_age)
except (ValueError, TypeError) as e:
  print("{}ba futottunk".format(type(e).__name__))
asd
ValueErrorba futottunk

except típus nélkül

 • ha nem adjuk meg a hiba típusát, akkor minden hibát elkapunk, de elveszítjük az információkat a hiábról
 • utolsónak kell megadni az üres except utasítást.
In [19]:
try:
  age = int(input())
  if age < 0:
    raise Exception("Az életkor nem lehet negatív")
except ValueError:
  print("ValueError elkapva")
except:
  print("Valamilyen más hibát kaptunk el")
asd
ValueError elkapva

finally és else

 • A finally kód rész mindenképpen lefut, ha volt hiba, ha nem.
 • Az else utáni rész csak akkor fut le ha nem volt hiba
In [21]:
try:
  age = int(input())
except ValueError as e:
  print("Exception", e)
else:
  print("Nem volt hiba")
finally:
  print("Ez mindig lefut")
10
Nem volt hiba
Ez mindig lefut

Hibakezelés kibővitése

 • Magunk is megadhatjuk, hogy mikor dobjon hibát a program.
 • Saját hiba osztályt is definiálhatunk.

raise kulcsszó

 • raise az utána megadott hibát dobja a program.
In [ ]:
try:
  eletkor = int(input())
  if eletkor < 0:
    raise Exception("Az életkor nem lehet negatív")
except ValueError as e:
  print("ValueError")
except Exception as e:
  print("Egy másik típusú kivétel: "+ str(type(e)))
  print(e)

Hibák definiálása

 • Bármilyen típus, ami a az Exception (pontosabban a BaseException) osztály leszármazotja, használható hiba objektumként.
 • Az ős osztály elkapja a leszármazottait is.
In [23]:
class NegativeAgeError(Exception):
  def __init__(self, uzenet, adat):
    self.uzenet = uzenet
    self.adat = adat
    

  def __str__(self):
    return repr(self.uzenet)+repr(self.adat)


try:
  age = int(input())
  if age < 0:
    raise NegativeAgeError("Az életkor nem lehet negatív:",age)
except NegativeAgeError as e:
  print(e)
  print(e.adat)
except Exception as e:
  print("Valamilyen más hibát kaptunk el. Típus: {}, üzenet: {}".format(type(e), e))
asd
Valamilyen más hibát kaptunk el. Típus: <class 'ValueError'>, üzenet: invalid literal for int() with base 10: 'asd'

Iterálás, funkcionális eszközök

Sokféle objektumot tudunk használni for ciklusokban:

In [24]:
for i in [1, 2, 3, 4]:
  print(i)
1
2
3
4
In [25]:
for c in "python":
  print(c)
p
y
t
h
o
n
In [26]:
for k in {"x": 1, "y": 2}:
  print(k)
x
y
In [27]:
with open("pelda_fajl.txt", "r") as fajlobj:
  for line in fajlobj:
    print(line)
1,Donielle,Vickar,dvickar0@tmall.com,true

2,Perle,Claye,pclaye1@blogs.com,true

3,Flori,Wharf,fwharf2@zdnet.com,true

4,Kristen,Haryngton,kharyngton3@yelp.com,false

5,Bibby,Covill,bcovill4@psu.edu,true

6,Illa,D'Elias,idelias5@twitter.com,true

7,Genia,Woodyear,gwoodyear6@reuters.com,false

8,Patrice,Rhys,prhys7@meetup.com,false

9,Rich,Gavozzi,rgavozzi8@istockphoto.com,false

10,Elfie,Comben,ecomben9@un.org,true

Ezeket az osztályokat közösen iterálható osztályoknak hívjuk. Az iterálható osztályokhoz tartozik egy-egy iterátor, amit megkaphatunk az iter függvénnyel. A next() függvény megadja az iterátor következő elemét. Ha már nincs több elem, StopIteration hibát kapunk. (Emiatt egyszerhasználatosak az iterátorok.)

In [29]:
myiter=iter("Süsü")
print(next(myiter))
print(next(myiter))
print(next(myiter))
print(next(myiter))
print(next(myiter))
S
ü
s
ü
---------------------------------------------------------------------------
StopIteration               Traceback (most recent call last)
<ipython-input-29-33e9e039eb89> in <module>
   4 print(next(myiter))
   5 print(next(myiter))
----> 6 print(next(myiter))

StopIteration: 

Ez a két tulajdonság definiálja is az iterátorokat. Tehát egy iterátornak a következőket kell tudnia:

 1. Van egy __next__ függvénye, ami visszadja sorban az elemeket és
 2. StopIteration hibát ad, ha nincs több elem.

Egy osztály iterálható ha a van egy __iter__ függvénye ami visszatér egy iterátorral.

In [30]:
class MyIterator:
  def __init__(self):
    self.iter_no = 5
    
  def __iter__(self):
    return self
  
  def __next__(self):
    if self.iter_no <= 0:
      raise StopIteration()
    self.iter_no = self.iter_no- 1
    print("Aktuális: {}".format(self.iter_no))
    return self.iter_no
    #return "itt tartunk:"+str(self.iter_no)
  
myiter = MyIterator()

for i in myiter:
  print(i)
Aktuális: 4
4
Aktuális: 3
3
Aktuális: 2
2
Aktuális: 1
1
Aktuális: 0
0
In [32]:
class Sarkanyiterator:
  def __init__(self,fejlista):
    self.fejlista=fejlista
    self.aktualis_sarkany=0
    self.aktualis_fej=1
    
  
  def __next__(self):
    mostani_sarkany=self.aktualis_sarkany
    mostani_fej=self.aktualis_fej
    if self.aktualis_sarkany>=len(self.fejlista) or (self.aktualis_sarkany==len(self.fejlista)-1 and self.aktualis_fej>self.fejlista[-1][1]):
      raise StopIteration()
    
    if self.fejlista[self.aktualis_sarkany][1]>self.aktualis_fej:
      self.aktualis_fej= self.aktualis_fej+1
    else:
      self.aktualis_sarkany=self.aktualis_sarkany+1
      self.aktualis_fej=1
      
    return [self.fejlista[ mostani_sarkany][0],mostani_fej]
  
    
class SarkanyBarlang:
  def __init__(self):
    self.sarkanyfejlista = [("Süsü",1),("Smaug",1),("Hétfejű",7),("Ghidorah",3)]
        
  def __iter__(self): 
    return Sarkanyiterator(self.sarkanyfejlista)
    
barlang = SarkanyBarlang()

for fej in barlang:
  print(fej)
  
for fej in barlang:
  print(fej)
['Süsü', 1]
['Smaug', 1]
['Hétfejű', 1]
['Hétfejű', 2]
['Hétfejű', 3]
['Hétfejű', 4]
['Hétfejű', 5]
['Hétfejű', 6]
['Hétfejű', 7]
['Ghidorah', 1]
['Ghidorah', 2]
['Ghidorah', 3]
['Süsü', 1]
['Smaug', 1]
['Hétfejű', 1]
['Hétfejű', 2]
['Hétfejű', 3]
['Hétfejű', 4]
['Hétfejű', 5]
['Hétfejű', 6]
['Hétfejű', 7]
['Ghidorah', 1]
['Ghidorah', 2]
['Ghidorah', 3]

Rengeteg függvény van, ami elfogad bármilyen iterátort!

In [35]:
iter(barlang)
Out[35]:
<__main__.Sarkanyiterator at 0x21ec0762c48>
In [33]:
list(barlang)
Out[33]:
[['Süsü', 1],
 ['Smaug', 1],
 ['Hétfejű', 1],
 ['Hétfejű', 2],
 ['Hétfejű', 3],
 ['Hétfejű', 4],
 ['Hétfejű', 5],
 ['Hétfejű', 6],
 ['Hétfejű', 7],
 ['Ghidorah', 1],
 ['Ghidorah', 2],
 ['Ghidorah', 3]]
In [38]:
max(barlang,key=lambda x:x[1])
Out[38]:
['Hétfejű', 7]

Iterátorok gyártása gyorsabban

Generátor kifejezések

A generátorok speciális iterátorok. A fő gondolat mögöttük, hogy sokszor nincs szükség egy list összes elemének a legyártásához, ha csak végig akarunk haladni a listán, hanem elég, ha mindig ki tudjuk számítani a következő elemet. Így sokkal kevesebb memóriát használ a gép.

Több mód is van a generátorok létrehozására, az egyik a generátor kifejezések, amik a list comprehensionök általánosításai.

Egy generátor kifejezést megadhatunk úgy, hogy () zárójelek közé írjuk a list comprehension kódját a [] zárójelek helyett.

In [41]:
%%time
N = 8
s = sum([i*2 for i in range(int(10**N))])
print(s)
9999999900000000
Wall time: 18.3 s
In [42]:
%%time
s = sum((i*2 for i in range(int(10**N))))
print(s)
9999999900000000
Wall time: 11.6 s

Mivel a generátorok csak végéghaladnak a listán és nem gyártják azt le, így ezek is csak egyszerhasználatosak.

In [43]:
even_numbers = (2*n for n in range(10))
even_numbers
Out[43]:
<generator object <genexpr> at 0x0000021EC0759A48>
In [44]:
for num in even_numbers:
  print(num)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Második futásra már üres:

In [45]:
for num in even_numbers:
  print(num)

Minden generátor objektum is egyben iterátor, tehát a next() függvény megadja a következő elemet, ha pedig már nincs, StopIteration hibát ad.

In [47]:
even_numbers = (2*n for n in range(10))

while True:
  try:
    print(next(even_numbers))
  except StopIteration:
    break
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
In [48]:
 next(even_numbers) # StopIteration
---------------------------------------------------------------------------
StopIteration               Traceback (most recent call last)
<ipython-input-48-6cda3138393a> in <module>
----> 1 next(even_numbers) # StopIteration

StopIteration: 

itertools modul

In [50]:
import itertools as it

Végtelen iterátorok:

In [55]:
gen=it.cycle('ABCD')
for _ in range(10):
  print(next(gen))
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
In [56]:
gen=it.count(3)
for _ in range(10):
  print(next(gen))
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
In [57]:
c=it.chain.from_iterable(['ABC', range(10)])
for a in c:
  print(a)
A
B
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In [59]:
for i,j in it.product(range(3),"asd"):
  print(i,j)
0 a
0 s
0 d
1 a
1 s
1 d
2 a
2 s
2 d

filter

 • feltételnek eleget tevő elemekre szűrés
In [62]:
list(filter(lambda x: x%2, range(10)))
Out[62]:
[1, 3, 5, 7, 9]
In [63]:
list(it.filterfalse(lambda x: x%2, range(10)))
Out[63]:
[0, 2, 4, 6, 8]

map

a map meghívja a megadott függvényt az iterátor minden elemére

In [65]:
def double(e):
  return e + e

l = [2, 3, "abc"]

list(map(double, l))
Out[65]:
[4, 6, 'abcabc']
In [66]:
m=map(double, l)
In [70]:
next(m)
---------------------------------------------------------------------------
StopIteration               Traceback (most recent call last)
<ipython-input-70-8efa10874b95> in <module>
----> 1 next(m)

StopIteration: 

zip

 • Két felsorolható objektumból párokat készít
 • a * operátor segítségével inverz műveletet is megvalósítható
In [73]:
number_list = [1, 2, 3]
str_list = ['one', 'two', 'three']
str_list2 = ['one2', 'two2', 'three2']

result = zip(number_list, str_list,str_list2)

result_list = list(result)
print(result_list)
[(1, 'one', 'one2'), (2, 'two', 'two2'), (3, 'three', 'three2')]
In [75]:
coordinate = ['x', 'y', 'z']
value = [3, 4, 5]

result = zip(coordinate, value)
result_list = list(result)
print(result_list)

c, v = zip(*result_list)
print('c =', c)
print('v =', v)
[('x', 3), ('y', 4), ('z', 5)]
c = ('x', 'y', 'z')
v = (3, 4, 5)

Fájlok írása és olvasása

A legfontosabb operációk:

 • az open('fajlnev','r') parancs megnyitva a fajlnev nevű fájlt olvasásra és visszatért a file objektummal
 • az open('fajlnev','w') parancs megnyitva a fajlnev nevű fájlt írásra és visszatért a file objektummal
 • a fajlobjektum.close() parancs lezárja a fájlt, akár írtunk bele akár olvastunk

A következő példa fájlt fogjuk használni, amit a pelda_fajl.txt-be mentettem:

1,Donielle,Vickar,dvickar0@tmall.com,true 2,Perle,Claye,pclaye1@blogs.com,true 3,Flori,Wharf,fwharf2@zdnet.com,true 4,Kristen,Haryngton,kharyngton3@yelp.com,false 5,Bibby,Covill,bcovill4@psu.edu,true 6,Illa,D'Elias,idelias5@twitter.com,true 7,Genia,Woodyear,gwoodyear6@reuters.com,false 8,Patrice,Rhys,prhys7@meetup.com,false 9,Rich,Gavozzi,rgavozzi8@istockphoto.com,false 10,Elfie,Comben,ecomben9@un.org,true

Fájl beolvasása

Egy sort beolvashatunk a .readline() függvénnyel:

 • Beolvassa a whitespaceket, például a sorvégi új sor karatert is!
 • A következő sorra lép, tehát többszöri meghívás esetén végighalad a fájlon.
 • A fájl végén hibát jelez, így használható egy while ciklusban
In [76]:
fajlobj = open("pelda_fajl.txt", "r")
line=fajlobj.readline()
print(line)
line=fajlobj.readline()
print(line)
print(repr(line))
fajlobj.close()
1,Donielle,Vickar,dvickar0@tmall.com,true

2,Perle,Claye,pclaye1@blogs.com,true

'2,Perle,Claye,pclaye1@blogs.com,true\n'
In [77]:
fajlobj = open("pelda_fajl.txt", "r")
line=fajlobj.readline()
while line:
  values = line.strip().split(",")
  print("{} {} {} email: {}".format(*values))
  line=fajlobj.readline()
  
fajlobj.close()
1 Donielle Vickar email: dvickar0@tmall.com
2 Perle Claye email: pclaye1@blogs.com
3 Flori Wharf email: fwharf2@zdnet.com
4 Kristen Haryngton email: kharyngton3@yelp.com
5 Bibby Covill email: bcovill4@psu.edu
6 Illa D'Elias email: idelias5@twitter.com
7 Genia Woodyear email: gwoodyear6@reuters.com
8 Patrice Rhys email: prhys7@meetup.com
9 Rich Gavozzi email: rgavozzi8@istockphoto.com
10 Elfie Comben email: ecomben9@un.org

Egy fájlon a for ciklus segítségével is végighaladhatunk:

In [78]:
fajlobj = open("pelda_fajl.txt", "r")

for line in fajlobj:
  values = line.strip().split(",")
  print(values) 
 
fajlobj.close()
['1', 'Donielle', 'Vickar', 'dvickar0@tmall.com', 'true']
['2', 'Perle', 'Claye', 'pclaye1@blogs.com', 'true']
['3', 'Flori', 'Wharf', 'fwharf2@zdnet.com', 'true']
['4', 'Kristen', 'Haryngton', 'kharyngton3@yelp.com', 'false']
['5', 'Bibby', 'Covill', 'bcovill4@psu.edu', 'true']
['6', 'Illa', "D'Elias", 'idelias5@twitter.com', 'true']
['7', 'Genia', 'Woodyear', 'gwoodyear6@reuters.com', 'false']
['8', 'Patrice', 'Rhys', 'prhys7@meetup.com', 'false']
['9', 'Rich', 'Gavozzi', 'rgavozzi8@istockphoto.com', 'false']
['10', 'Elfie', 'Comben', 'ecomben9@un.org', 'true']

Egyéb lehetőségek:

 • fajlobj.read(n) beolvas n karaktert, vagy ha paraméter nélkül hívjuk az egész fájlt.
 • fajlobj.readlines() visszaadja a fájl sorait egy listában.
In [79]:
fajlobj = open("pelda_fajl.txt", "r")

tartalom=fajlobj.read()
print(tartalom)

fajlobj.close() 
1,Donielle,Vickar,dvickar0@tmall.com,true
2,Perle,Claye,pclaye1@blogs.com,true
3,Flori,Wharf,fwharf2@zdnet.com,true
4,Kristen,Haryngton,kharyngton3@yelp.com,false
5,Bibby,Covill,bcovill4@psu.edu,true
6,Illa,D'Elias,idelias5@twitter.com,true
7,Genia,Woodyear,gwoodyear6@reuters.com,false
8,Patrice,Rhys,prhys7@meetup.com,false
9,Rich,Gavozzi,rgavozzi8@istockphoto.com,false
10,Elfie,Comben,ecomben9@un.org,true

Fájlok írása

A fajlobj.write(egy_string) parancs a fájl végére írja a megadott stringet. Ehhez a fajlobj-nak egy írásra megnyitott fájlnak kell lennie.

In [81]:
fajlirni = open("pelda_fajl_irni.txt", "w") # ha nem létezik a fájl létrehozza azt. 

fajlirni.write("Na ezt most kiírom egy fájlba! xxxx")

fajlirni.close()

fajlolvasni = open("pelda_fajl_irni.txt", "r") 
tartalom=fajlolvasni.read()
print("Ezt találtam a fájlban: " + tartalom)
fajlolvasni.close()
Ezt találtam a fájlban: Na ezt most kiírom egy fájlba! xxxx

Hibalehetőségek

Miért kell lezárni egy fájlt?

Ha nem zárjuk be, gondokat okozhat, hogy korábbi operációk még nem hajtódtak végre. Például:

In [83]:
fajlirni = open("pelda_fajl_irni.txt", "w")  

fajlirni.write("Na ezt most kiírom egy fájlba!")
fajlirni.close()

fajlolvasni = open("pelda_fajl_irni.txt", "r")  
tartalom=fajlolvasni.read()
print("Ezt találtam a fájlban: " + tartalom)
fajlolvasni.close()
Ezt találtam a fájlban: Na ezt most kiírom egy fájlba!

with kulcsszó

A with kulcsszó automatikusan megoldja nekünk a lezárást és a hibakezelést. Használat:

with open(argumentumok) as valtozonev:

kód indentálva

Ha sikerül megnyitni a fájlt, lefuttatja az indentált részt, majd meghívja helyettünk a close() parancsot.

In [84]:
with open("pelda_fajl_irni.txt", "w") as fajlirni:
  fajlirni.write("Na ezt most kiírom egy fájlba!")
  

with open("pelda_fajl_irni.txt", "r") as fajlolvasni:
  tartalom=fajlolvasni.read()
  print("Ezt találtam a fájlban: " + tartalom)
Ezt találtam a fájlban: Na ezt most kiírom egy fájlba!

Karakterkódolás

 • Több féle karakterkódolás is létezik.
 • Néha meg kell mondani a Pythonnak, hogy melyiket használja, különben rosszul értelmezi a fájlt.
 • Leggyakoribbak: utf-8 és latin-1
In [85]:
with open("pelda_fajl_irni.txt", "w", encoding='utf-8') as fajlirni:
  fajlirni.write("árvíztűrő tükörfúrógép")

with open("pelda_fajl_irni.txt", "r") as fajlolvasni:
  tartalom=fajlolvasni.read()
  print("Ezt találtam a fájlban: " + tartalom)
Ezt találtam a fájlban: árvĂ­ztűrĹ‘ tĂĽkörfĂşrĂłgĂ©p
In [86]:
with open("pelda_fajl_irni.txt", "w", encoding='utf-8') as fajlirni:
  fajlirni.write("árvíztűrő tükörfúrógép")

with open("pelda_fajl_irni.txt", "r",encoding='utf-8') as fajlolvasni:
  tartalom=fajlolvasni.read()
  print("Ezt találtam a fájlban: " + tartalom)
Ezt találtam a fájlban: árvíztűrő tükörfúrógép

json (JavaScript Object Notation)

 • a json egy fájl formátum, ami nagyon elterjedt, főleg web programozásban.
 • a dictionary-k kiírására és beolvasására kényelmesen használható
 • Kiírás: json.dump(data, outfile), beolvasás: json.load(json_file)
In [88]:
import json 

data = {}
data['sárkányok'] = []
data['sárkányok'].append({
  'nev': 'Süsü',
  'támadás': 'ölelés',
  'lakhely': 'Magyarország'
})
data['sárkányok'].append({
  'nev': 'Smaug',
  'támadás': 'tűzokádás',
  'lakhely': 'Középfölde'
})
data['sárkányok'].append({
  'nev': 'Rhaegal',
  'támadás': 'tűzokádás',
  'lakhely': 'Westeros'
})

with open('data.txt', 'w') as outfile:
  json.dump(data, outfile)
In [89]:
import json

with open('data.txt') as json_file:
  adat = json.load(json_file)
  for p in adat['sárkányok']:
    print('Név: ' + p['nev'])
    print('Támadás: ' + p['támadás'])
    print('Lakóhely: ' + p['lakhely'])
    print('')
Név: Süsü
Támadás: ölelés
Lakóhely: Magyarország

Név: Smaug
Támadás: tűzokádás
Lakóhely: Középfölde

Név: Rhaegal
Támadás: tűzokádás
Lakóhely: Westeros