Matematikai Algoritmusok és Felfedezések I.

11. Előadás: Pandas

2022 április 27.

In [1]:
# grafikonokhoz
%matplotlib inline

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# grafikonok stílusának beállítása
plt.style.use('ggplot')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (15, 5)

Adatok beolvasása egy csv fájlból

Szegedi időjárási adatokat gyűjtöttünk össze a weather.csv fálba

In [2]:
idojaras = pd.read_csv('weather.csv')
In [3]:
idojaras[:3]
Out[3]:
Formatted Date Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary
0 2006-04-01 00:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.472222 7.388889 0.89 14.1197 251.0 15.8263 0.0 1015.13 Partly cloudy throughout the day.
1 2006-04-01 01:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.355556 7.227778 0.86 14.2646 259.0 15.8263 0.0 1015.63 Partly cloudy throughout the day.
2 2006-04-01 02:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 9.377778 9.377778 0.89 3.9284 204.0 14.9569 0.0 1015.94 Partly cloudy throughout the day.

pandas.read_csv(filepath_or_buffer, sep=<object object>, delimiter=None, header='infer', names=None, index_col=None, usecols=None, squeeze=False, prefix=None, mangle_dupe_cols=True, dtype=None, engine=None, converters=None, true_values=None, false_values=None, skipinitialspace=False, skiprows=None, skipfooter=0, nrows=None, na_values=None, keep_default_na=True, na_filter=True, verbose=False, skip_blank_lines=True, parse_dates=False, infer_datetime_format=False, keep_date_col=False, date_parser=None, dayfirst=False, cache_dates=True, iterator=False, chunksize=None, compression='infer', thousands=None, decimal='.', lineterminator=None, quotechar='"', quoting=0, doublequote=True, escapechar=None, comment=None, encoding=None, dialect=None, error_bad_lines=True, warn_bad_lines=True, delim_whitespace=False, low_memory=True, memory_map=False, float_precision=None, storage_options=None)

Tipikus beállítások:

 • sep: oszlop elválasztó karakter
 • encoding: karater kódolás (tipikusan 'latin1' vagy 'utf8')
 • index_col: Az index legyen a megjelölt oszlop
 • parse_dates: A megadott oszlopkat értelmezze idő adatként
In [4]:
idojaras = pd.read_csv('weather.csv', sep=',', encoding='latin1',index_col='Formatted Date')
idojaras[:3]
Out[4]:
Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary
Formatted Date
2006-04-01 00:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.472222 7.388889 0.89 14.1197 251.0 15.8263 0.0 1015.13 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 01:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.355556 7.227778 0.86 14.2646 259.0 15.8263 0.0 1015.63 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 02:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 9.377778 9.377778 0.89 3.9284 204.0 14.9569 0.0 1015.94 Partly cloudy throughout the day.

Adatok lekérdezése

Amikor beolvasunk egy CSV fájlt egy DataFrame objektum jön létre, ami oszlopokból és sorokból áll. Egy oszlophoz hasonlóan férhetünk hozzá, mint egy dictionaryben egy elemhez.

In [5]:
idojaras.describe()
Out[5]:
Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars)
count 96453.000000 96453.000000 96453.000000 96453.000000 96453.000000 96453.000000 96453.0 96453.000000
mean 11.932678 10.855029 0.734899 10.810640 187.509232 10.347325 0.0 1003.235956
std 9.551546 10.696847 0.195473 6.913571 107.383428 4.192123 0.0 116.969906
min -21.822222 -27.716667 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0 0.000000
25% 4.688889 2.311111 0.600000 5.828200 116.000000 8.339800 0.0 1011.900000
50% 12.000000 12.000000 0.780000 9.965900 180.000000 10.046400 0.0 1016.450000
75% 18.838889 18.838889 0.890000 14.135800 290.000000 14.812000 0.0 1021.090000
max 39.905556 39.344444 1.000000 63.852600 359.000000 16.100000 0.0 1046.380000
In [6]:
idojaras.dtypes
Out[6]:
Summary           object
Precip Type         object
Temperature (C)       float64
Apparent Temperature (C)  float64
Humidity          float64
Wind Speed (km/h)      float64
Wind Bearing (degrees)   float64
Visibility (km)       float64
Loud Cover         float64
Pressure (millibars)    float64
Daily Summary        object
dtype: object

Egy oszlop egy Series objektumnak felel meg.

In [7]:
idojaras['Temperature (C)']
Out[7]:
Formatted Date
2006-04-01 00:00:00.000 +0200   9.472222
2006-04-01 01:00:00.000 +0200   9.355556
2006-04-01 02:00:00.000 +0200   9.377778
2006-04-01 03:00:00.000 +0200   8.288889
2006-04-01 04:00:00.000 +0200   8.755556
                  ...  
2016-09-09 19:00:00.000 +0200  26.016667
2016-09-09 20:00:00.000 +0200  24.583333
2016-09-09 21:00:00.000 +0200  22.038889
2016-09-09 22:00:00.000 +0200  21.522222
2016-09-09 23:00:00.000 +0200  20.438889
Name: Temperature (C), Length: 96453, dtype: float64
In [8]:
type(idojaras['Temperature (C)'])
Out[8]:
pandas.core.series.Series

Egy DataFrame-re érdemes úgy gondolni, mint olyan Series-ekből álló készlet, amiknek megegyezik az indexe.

In [9]:
s = pd.Series([1, 3, 5, np.nan, 6, 8])
s
Out[9]:
0  1.0
1  3.0
2  5.0
3  NaN
4  6.0
5  8.0
dtype: float64
In [11]:
gravity=pd.Series([9.8,3.72,10.44 ],index=['Earth','Mars','Saturn'])
gravity
Out[11]:
Earth   9.80
Mars    3.72
Saturn  10.44
dtype: float64
In [12]:
orbital_speed=pd.Series([29.78,24.007,9.68],index=['Earth','Mars','Saturn'])
orbital_speed
Out[12]:
Earth   29.780
Mars   24.007
Saturn   9.680
dtype: float64
In [13]:
planet_data=pd.DataFrame({
   "orbital speed": orbital_speed,
   "gravity": gravity
 })
planet_data
Out[13]:
orbital speed gravity
Earth 29.780 9.80
Mars 24.007 3.72
Saturn 9.680 10.44

A loc és iloc függvényekkel tudunk sorokat lekérdezni.

In [17]:
planet_data.loc['Earth'] # név szerint
Out[17]:
orbital speed  29.78
gravity      9.80
Name: Earth, dtype: float64
In [15]:
planet_data.iloc[1] # pozíció szerint
Out[15]:
orbital speed  24.007
gravity      3.720
Name: Mars, dtype: float64

Sorokat a szokásos tömb indexeléssel is tudunk lekérdezni. Például az első nap adatait idojaras[:24]-ként kapjuk.

In [19]:
idojaras[:24]
idojaras.iloc[:24]
Out[19]:
Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary
Formatted Date
2006-04-01 00:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.472222 7.388889 0.89 14.1197 251.0 15.8263 0.0 1015.13 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 01:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.355556 7.227778 0.86 14.2646 259.0 15.8263 0.0 1015.63 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 02:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 9.377778 9.377778 0.89 3.9284 204.0 14.9569 0.0 1015.94 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 03:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 8.288889 5.944444 0.83 14.1036 269.0 15.8263 0.0 1016.41 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 04:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 8.755556 6.977778 0.83 11.0446 259.0 15.8263 0.0 1016.51 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 05:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.222222 7.111111 0.85 13.9587 258.0 14.9569 0.0 1016.66 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 06:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 7.733333 5.522222 0.95 12.3648 259.0 9.9820 0.0 1016.72 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 07:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 8.772222 6.527778 0.89 14.1519 260.0 9.9820 0.0 1016.84 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 08:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 10.822222 10.822222 0.82 11.3183 259.0 9.9820 0.0 1017.37 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 09:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 13.772222 13.772222 0.72 12.5258 279.0 9.9820 0.0 1017.22 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 10:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 16.016667 16.016667 0.67 17.5651 290.0 11.2056 0.0 1017.42 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 11:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 17.144444 17.144444 0.54 19.7869 316.0 11.4471 0.0 1017.74 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 12:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 17.800000 17.800000 0.55 21.9443 281.0 11.2700 0.0 1017.59 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 13:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 17.333333 17.333333 0.51 20.6885 289.0 11.2700 0.0 1017.48 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 14:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 18.877778 18.877778 0.47 15.3755 262.0 11.4471 0.0 1017.17 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 15:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 18.911111 18.911111 0.46 10.4006 288.0 11.2700 0.0 1016.47 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 16:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 15.388889 15.388889 0.60 14.4095 251.0 11.2700 0.0 1016.15 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 17:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 15.550000 15.550000 0.63 11.1573 230.0 11.4471 0.0 1016.17 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 18:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 14.255556 14.255556 0.69 8.5169 163.0 11.2056 0.0 1015.82 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 19:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 13.144444 13.144444 0.70 7.6314 139.0 11.2056 0.0 1015.83 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 20:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 11.550000 11.550000 0.77 7.3899 147.0 11.0285 0.0 1015.85 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 21:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 11.183333 11.183333 0.76 4.9266 160.0 9.9820 0.0 1015.77 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 22:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 10.116667 10.116667 0.79 6.6493 163.0 15.8263 0.0 1015.40 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 23:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 10.200000 10.200000 0.77 3.9284 152.0 14.9569 0.0 1015.51 Partly cloudy throughout the day.

Grafikon készítés

Egyszerűen .plot()-ot rakunk a végére.

In [21]:
idojaras['Temperature (C)'][:7*24].plot()
idojaras['Apparent Temperature (C)'][:7*24].plot()
Out[21]:
<AxesSubplot:xlabel='Formatted Date'>

Egymásik példa

20000 sakjátszmát és a hozzájuk tartozó adatokat tartalmazó adatbázis.

In [22]:
chess = pd.read_csv('chess.csv')

Ha kiíratunk egy DataFrame-et csak néhány sort mutat

In [25]:
chess.head(3)
Out[25]:
id rated created_at last_move_at turns victory_status winner increment_code white_id white_rating black_id black_rating moves opening_eco opening_name opening_ply
0 TZJHLljE False 1.504210e+12 1.504210e+12 13 outoftime white 15+2 bourgris 1500 a-00 1191 d4 d5 c4 c6 cxd5 e6 dxe6 fxe6 Nf3 Bb4+ Nc3 Ba5... D10 Slav Defense: Exchange Variation 5
1 l1NXvwaE True 1.504130e+12 1.504130e+12 16 resign black 5+10 a-00 1322 skinnerua 1261 d4 Nc6 e4 e5 f4 f6 dxe5 fxe5 fxe5 Nxe5 Qd4 Nc6... B00 Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation 4
2 mIICvQHh True 1.504130e+12 1.504130e+12 61 mate white 5+10 ischia 1496 a-00 1500 e4 e5 d3 d6 Be3 c6 Be2 b5 Nd2 a5 a4 c5 axb5 Nc... C20 King's Pawn Game: Leonardis Variation 3
In [26]:
chess['opening_name']
Out[26]:
0       Slav Defense: Exchange Variation
1    Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation
2     King's Pawn Game: Leonardis Variation
3    Queen's Pawn Game: Zukertort Variation
4               Philidor Defense
             ...         
20053               Dutch Defense
20054               Queen's Pawn
20055      Queen's Pawn Game: Mason Attack
20056               Pirc Defense
20057      Queen's Pawn Game: Mason Attack
Name: opening_name, Length: 20058, dtype: object
In [27]:
chess[:3]
Out[27]:
id rated created_at last_move_at turns victory_status winner increment_code white_id white_rating black_id black_rating moves opening_eco opening_name opening_ply
0 TZJHLljE False 1.504210e+12 1.504210e+12 13 outoftime white 15+2 bourgris 1500 a-00 1191 d4 d5 c4 c6 cxd5 e6 dxe6 fxe6 Nf3 Bb4+ Nc3 Ba5... D10 Slav Defense: Exchange Variation 5
1 l1NXvwaE True 1.504130e+12 1.504130e+12 16 resign black 5+10 a-00 1322 skinnerua 1261 d4 Nc6 e4 e5 f4 f6 dxe5 fxe5 fxe5 Nxe5 Qd4 Nc6... B00 Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation 4
2 mIICvQHh True 1.504130e+12 1.504130e+12 61 mate white 5+10 ischia 1496 a-00 1500 e4 e5 d3 d6 Be3 c6 Be2 b5 Nd2 a5 a4 c5 axb5 Nc... C20 King's Pawn Game: Leonardis Variation 3

A két módszert kombinálhatjuk, tetszőleges sorrendben:

In [28]:
chess['opening_name'][:5]
Out[28]:
0     Slav Defense: Exchange Variation
1  Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation
2   King's Pawn Game: Leonardis Variation
3  Queen's Pawn Game: Zukertort Variation
4             Philidor Defense
Name: opening_name, dtype: object
In [29]:
chess[:5]['opening_name']
Out[29]:
0     Slav Defense: Exchange Variation
1  Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation
2   King's Pawn Game: Leonardis Variation
3  Queen's Pawn Game: Zukertort Variation
4             Philidor Defense
Name: opening_name, dtype: object

Több oszlop

In [30]:
chess[['winner', 'white_id','black_id']]
Out[30]:
winner white_id black_id
0 white bourgris a-00
1 black a-00 skinnerua
2 white ischia a-00
3 white daniamurashov adivanov2009
4 white nik221107 adivanov2009
... ... ... ...
20053 white belcolt jamboger
20054 black jamboger farrukhasomiddinov
20055 white jamboger schaaksmurf3
20056 white marcodisogno jamboger
20057 black jamboger ffbob

20058 rows × 3 columns

Melyik a leggyakoribb megnyitás?

A .value_counts() metódust használhatjuk:

In [31]:
chess['opening_name'].value_counts()
Out[31]:
Van't Kruijs Opening                                  368
Sicilian Defense                                    358
Sicilian Defense: Bowdler Attack                            296
Scotch Game                                       271
French Defense: Knight Variation                            271
                                            ... 
French Defense: MacCutcheon Variation | Exchange Variation                1
French Defense: Rubinstein Variation | Kasparov Attack                  1
English Opening: King's English Variation | Four Knights Variation | Korchnoi Line   1
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit Declined | Wing Formation              1
Ruy Lopez: Berlin Defense | Closed Bernstein Variation                  1
Name: opening_name, Length: 1477, dtype: int64
In [32]:
chess_opening_count= chess['opening_name'].value_counts()
chess_opening_count[:10]
Out[32]:
Van't Kruijs Opening               368
Sicilian Defense                 358
Sicilian Defense: Bowdler Attack         296
Scotch Game                   271
French Defense: Knight Variation         271
Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation  259
Queen's Pawn Game: Mason Attack         232
Queen's Pawn Game: Chigorin Variation      229
Scandinavian Defense               223
Horwitz Defense                 209
Name: opening_name, dtype: int64

Sőt grafikont is könnyen tudunk rajzolni!

In [34]:
chess_opening_count[:10].plot(kind='pie')
Out[34]:
<AxesSubplot:ylabel='opening_name'>

Adatok szűrése

Melyik mecccseken játszották a szicíliai megnyitást? ('Sicilian Defense')

In [35]:
sicilian = chess[chess['opening_name'] == "Sicilian Defense"]
sicilian[:3]
Out[35]:
id rated created_at last_move_at turns victory_status winner increment_code white_id white_rating black_id black_rating moves opening_eco opening_name opening_ply
32 FSkgvV2E True 1.502780e+12 1.502780e+12 54 resign white 10+10 vihaandumir 1203 shivangithegenius 1019 e4 c5 Nf3 d5 exd5 Qxd5 Nc3 Qe6+ Qe2 Qxe2+ Bxe2... B27 Sicilian Defense 3
167 BoDJGVyk True 1.503450e+12 1.503450e+12 107 resign white 10+10 jadesummer 1885 isachess 1856 e4 c5 Nf3 d6 Nc3 a6 a3 Nf6 Bc4 e6 d3 Nc6 Ba2 B... B50 Sicilian Defense 4
174 0dm3RaQv True 1.503120e+12 1.503120e+12 105 outoftime white 10+0 fikr 1895 isachess 1859 e4 c5 Nf3 d6 Bc4 Nf6 d3 a6 a3 g6 b4 Bg7 Bb2 O-... B50 Sicilian Defense 4

Mit történik a háttérben?

In [36]:
chess['opening_name'] == "Sicilian Defense"
Out[36]:
0    False
1    False
2    False
3    False
4    False
     ... 
20053  False
20054  False
20055  False
20056  False
20057  False
Name: opening_name, Length: 20058, dtype: bool

A háttérben a Numpyból ismert indexelési trükkök működnek!

Például össze éselhetünk feltételeket:

In [37]:
is_sicilian = chess['opening_name'] == "Sicilian Defense"
is_white_win = chess['winner'] == "white"
chess[is_sicilian & is_white_win][:5]
Out[37]:
id rated created_at last_move_at turns victory_status winner increment_code white_id white_rating black_id black_rating moves opening_eco opening_name opening_ply
32 FSkgvV2E True 1.502780e+12 1.502780e+12 54 resign white 10+10 vihaandumir 1203 shivangithegenius 1019 e4 c5 Nf3 d5 exd5 Qxd5 Nc3 Qe6+ Qe2 Qxe2+ Bxe2... B27 Sicilian Defense 3
167 BoDJGVyk True 1.503450e+12 1.503450e+12 107 resign white 10+10 jadesummer 1885 isachess 1856 e4 c5 Nf3 d6 Nc3 a6 a3 Nf6 Bc4 e6 d3 Nc6 Ba2 B... B50 Sicilian Defense 4
174 0dm3RaQv True 1.503120e+12 1.503120e+12 105 outoftime white 10+0 fikr 1895 isachess 1859 e4 c5 Nf3 d6 Bc4 Nf6 d3 a6 a3 g6 b4 Bg7 Bb2 O-... B50 Sicilian Defense 4
270 PEIWrbTQ True 1.471100e+12 1.471100e+12 29 mate white 7+3 eideral 1513 atorius 1456 e4 c5 Nf3 d6 d4 Nc6 Bb5 a6 Bxc6+ bxc6 dxc5 Qa5... B54 Sicilian Defense 5
612 YcFsnSyR True 1.502390e+12 1.502400e+12 75 resign white 10+0 alihasanzadeh 1211 snaek161616 1230 e4 c5 Bb5 Nf6 Nc3 Nc6 Bxc6 bxc6 e5 Nd5 Nxd5 cx... B20 Sicilian Defense 2

Minden kombinálható:

In [38]:
chess[is_sicilian & is_white_win][['opening_name','turns','victory_status']][:5]
Out[38]:
opening_name turns victory_status
32 Sicilian Defense 54 resign
167 Sicilian Defense 107 resign
174 Sicilian Defense 105 outoftime
270 Sicilian Defense 29 mate
612 Sicilian Defense 75 resign

Fehér vagy fekete figurákkal éri meg jobban játszani?

In [39]:
chess['winner'].value_counts()
Out[39]:
white  10001
black   9107
draw    950
Name: winner, dtype: int64

A fehér győzelmek hogyan értek véget?

In [40]:
is_white_win= chess[chess['winner'] == "white"]
is_white_win['victory_status'].value_counts()
Out[40]:
resign    5844
mate     3344
outoftime   813
Name: victory_status, dtype: int64

Adott játék vége típuson belül fehér győzelmek aránya?

In [41]:
is_white_win= chess[chess['winner'] == "white"]
white_win_victory_count=is_white_win['victory_status'].value_counts()
all_games_victory_counts=chess['victory_status'].value_counts()
In [42]:
white_win_victory_count / all_games_victory_counts
Out[42]:
draw       NaN
mate     0.528696
outoftime  0.483929
resign    0.524267
Name: victory_status, dtype: float64
In [43]:
(white_win_victory_count / all_games_victory_counts).plot(kind='bar')
Out[43]:
<AxesSubplot:>

A DataFrame megváltoztatása

Mennyi a két játékos közötti pontszámkülönbség?

In [44]:
chess[:3]
Out[44]:
id rated created_at last_move_at turns victory_status winner increment_code white_id white_rating black_id black_rating moves opening_eco opening_name opening_ply
0 TZJHLljE False 1.504210e+12 1.504210e+12 13 outoftime white 15+2 bourgris 1500 a-00 1191 d4 d5 c4 c6 cxd5 e6 dxe6 fxe6 Nf3 Bb4+ Nc3 Ba5... D10 Slav Defense: Exchange Variation 5
1 l1NXvwaE True 1.504130e+12 1.504130e+12 16 resign black 5+10 a-00 1322 skinnerua 1261 d4 Nc6 e4 e5 f4 f6 dxe5 fxe5 fxe5 Nxe5 Qd4 Nc6... B00 Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation 4
2 mIICvQHh True 1.504130e+12 1.504130e+12 61 mate white 5+10 ischia 1496 a-00 1500 e4 e5 d3 d6 Be3 c6 Be2 b5 Nd2 a5 a4 c5 axb5 Nc... C20 King's Pawn Game: Leonardis Variation 3
In [46]:
chess['Difference']=chess['white_rating']-chess['black_rating']
In [47]:
chess[:3]
Out[47]:
id rated created_at last_move_at turns victory_status winner increment_code white_id white_rating black_id black_rating moves opening_eco opening_name opening_ply Difference
0 TZJHLljE False 1.504210e+12 1.504210e+12 13 outoftime white 15+2 bourgris 1500 a-00 1191 d4 d5 c4 c6 cxd5 e6 dxe6 fxe6 Nf3 Bb4+ Nc3 Ba5... D10 Slav Defense: Exchange Variation 5 309
1 l1NXvwaE True 1.504130e+12 1.504130e+12 16 resign black 5+10 a-00 1322 skinnerua 1261 d4 Nc6 e4 e5 f4 f6 dxe5 fxe5 fxe5 Nxe5 Qd4 Nc6... B00 Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation 4 61
2 mIICvQHh True 1.504130e+12 1.504130e+12 61 mate white 5+10 ischia 1496 a-00 1500 e4 e5 d3 d6 Be3 c6 Be2 b5 Nd2 a5 a4 c5 axb5 Nc... C20 King's Pawn Game: Leonardis Variation 3 -4

Itt valami gond van:

In [48]:
idojaras['Temperature (C)'].plot()
Out[48]:
<AxesSubplot:xlabel='Formatted Date'>
In [49]:
idojaras
Out[49]:
Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary
Formatted Date
2006-04-01 00:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.472222 7.388889 0.89 14.1197 251.0 15.8263 0.0 1015.13 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 01:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.355556 7.227778 0.86 14.2646 259.0 15.8263 0.0 1015.63 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 02:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 9.377778 9.377778 0.89 3.9284 204.0 14.9569 0.0 1015.94 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 03:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 8.288889 5.944444 0.83 14.1036 269.0 15.8263 0.0 1016.41 Partly cloudy throughout the day.
2006-04-01 04:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 8.755556 6.977778 0.83 11.0446 259.0 15.8263 0.0 1016.51 Partly cloudy throughout the day.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2016-09-09 19:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 26.016667 26.016667 0.43 10.9963 31.0 16.1000 0.0 1014.36 Partly cloudy starting in the morning.
2016-09-09 20:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 24.583333 24.583333 0.48 10.0947 20.0 15.5526 0.0 1015.16 Partly cloudy starting in the morning.
2016-09-09 21:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 22.038889 22.038889 0.56 8.9838 30.0 16.1000 0.0 1015.66 Partly cloudy starting in the morning.
2016-09-09 22:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 21.522222 21.522222 0.60 10.5294 20.0 16.1000 0.0 1015.95 Partly cloudy starting in the morning.
2016-09-09 23:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 20.438889 20.438889 0.61 5.8765 39.0 15.5204 0.0 1016.16 Partly cloudy starting in the morning.

96453 rows × 11 columns

Szedjük szét az időpontokat két oszlopba.

In [50]:
idojaras['Summary'].str.split(" ") 
Out[50]:
Formatted Date
2006-04-01 00:00:00.000 +0200  [Partly, Cloudy]
2006-04-01 01:00:00.000 +0200  [Partly, Cloudy]
2006-04-01 02:00:00.000 +0200  [Mostly, Cloudy]
2006-04-01 03:00:00.000 +0200  [Partly, Cloudy]
2006-04-01 04:00:00.000 +0200  [Mostly, Cloudy]
                    ...    
2016-09-09 19:00:00.000 +0200  [Partly, Cloudy]
2016-09-09 20:00:00.000 +0200  [Partly, Cloudy]
2016-09-09 21:00:00.000 +0200  [Partly, Cloudy]
2016-09-09 22:00:00.000 +0200  [Partly, Cloudy]
2016-09-09 23:00:00.000 +0200  [Partly, Cloudy]
Name: Summary, Length: 96453, dtype: object
In [52]:
idojaras['Date'] = idojaras.index.str.split(" ").str[0]
idojaras['Hour']=idojaras.index.str.split(" ").str[1].str.split(":").str[0]
In [53]:
idojaras
Out[53]:
Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary Date Hour
Formatted Date
2006-04-01 00:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.472222 7.388889 0.89 14.1197 251.0 15.8263 0.0 1015.13 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 00
2006-04-01 01:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.355556 7.227778 0.86 14.2646 259.0 15.8263 0.0 1015.63 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 01
2006-04-01 02:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 9.377778 9.377778 0.89 3.9284 204.0 14.9569 0.0 1015.94 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 02
2006-04-01 03:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 8.288889 5.944444 0.83 14.1036 269.0 15.8263 0.0 1016.41 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 03
2006-04-01 04:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 8.755556 6.977778 0.83 11.0446 259.0 15.8263 0.0 1016.51 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 04
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2016-09-09 19:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 26.016667 26.016667 0.43 10.9963 31.0 16.1000 0.0 1014.36 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 19
2016-09-09 20:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 24.583333 24.583333 0.48 10.0947 20.0 15.5526 0.0 1015.16 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 20
2016-09-09 21:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 22.038889 22.038889 0.56 8.9838 30.0 16.1000 0.0 1015.66 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 21
2016-09-09 22:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 21.522222 21.522222 0.60 10.5294 20.0 16.1000 0.0 1015.95 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 22
2016-09-09 23:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 20.438889 20.438889 0.61 5.8765 39.0 15.5204 0.0 1016.16 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 23

96453 rows × 13 columns

In [54]:
idojaras.sort_values(by=['Date','Hour'])['Temperature (C)'].plot()
Out[54]:
<AxesSubplot:xlabel='Formatted Date'>
In [55]:
idojaras[(idojaras['Date'] > '2006-01-01') & (idojaras['Date'] <= '2006-12-31')].sort_values(by=['Date','Hour'])['Temperature (C)'].plot()
Out[55]:
<AxesSubplot:xlabel='Formatted Date'>

Aggregálás

Mennyi az adott megnyitást játszók átlagpontszáma?

In [56]:
chess[:3]
Out[56]:
id rated created_at last_move_at turns victory_status winner increment_code white_id white_rating black_id black_rating moves opening_eco opening_name opening_ply Difference
0 TZJHLljE False 1.504210e+12 1.504210e+12 13 outoftime white 15+2 bourgris 1500 a-00 1191 d4 d5 c4 c6 cxd5 e6 dxe6 fxe6 Nf3 Bb4+ Nc3 Ba5... D10 Slav Defense: Exchange Variation 5 309
1 l1NXvwaE True 1.504130e+12 1.504130e+12 16 resign black 5+10 a-00 1322 skinnerua 1261 d4 Nc6 e4 e5 f4 f6 dxe5 fxe5 fxe5 Nxe5 Qd4 Nc6... B00 Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation 4 61
2 mIICvQHh True 1.504130e+12 1.504130e+12 61 mate white 5+10 ischia 1496 a-00 1500 e4 e5 d3 d6 Be3 c6 Be2 b5 Nd2 a5 a4 c5 axb5 Nc... C20 King's Pawn Game: Leonardis Variation 3 -4

A groupby() függvényt használhajuk:

In [57]:
chess[['white_rating','black_rating','opening_name']].groupby('opening_name').mean().sort_values(by=['white_rating'])
Out[57]:
white_rating black_rating
opening_name
Ponziani Opening: Romanishin Variation 998.0 1016.0
King's Pawn Opening: Speers 1032.0 1140.0
King's Gambit Accepted 1064.0 1174.0
English Opening: Achilles-Omega Gambit 1093.5 1211.5
Ruy Lopez: Morphy Defense | Arkhangelsk Variation 1103.0 1283.0
... ... ...
English Opening: Anglo-Indian Defense | Old Indian Formation 2454.0 1848.0
Gruenfeld Defense: Botvinnik Variation 2485.0 1802.0
Tarrasch Defense: Classical Variation | Carlsbad Variation 2586.0 1618.0
Queen's Gambit Declined: Westphalian Variation 2619.0 1927.0
Russian Game: Modern Attack | Murrey Variation 2621.0 1613.0

1477 rows × 2 columns

Több aggregálás egyszerre elvégezhető:

In [58]:
stats=chess[['white_rating','opening_name','black_rating']].groupby('opening_name').agg(['mean', 'count']).sort_values(by=[('white_rating','mean')])
In [59]:
stats
Out[59]:
white_rating black_rating
mean count mean count
opening_name
Ponziani Opening: Romanishin Variation 998.0 1 1016.0 1
King's Pawn Opening: Speers 1032.0 1 1140.0 1
King's Gambit Accepted 1064.0 1 1174.0 1
English Opening: Achilles-Omega Gambit 1093.5 2 1211.5 2
Ruy Lopez: Morphy Defense | Arkhangelsk Variation 1103.0 1 1283.0 1
... ... ... ... ...
English Opening: Anglo-Indian Defense | Old Indian Formation 2454.0 1 1848.0 1
Gruenfeld Defense: Botvinnik Variation 2485.0 1 1802.0 1
Tarrasch Defense: Classical Variation | Carlsbad Variation 2586.0 1 1618.0 1
Queen's Gambit Declined: Westphalian Variation 2619.0 2 1927.0 2
Russian Game: Modern Attack | Murrey Variation 2621.0 1 1613.0 1

1477 rows × 4 columns

In [60]:
stats[stats[('white_rating','count')]>10].sort_values(by=[('white_rating','mean')])
Out[60]:
white_rating black_rating
mean count mean count
opening_name
Van Geet Opening: Reversed Nimzowitsch 1216.000000 11 1275.545455 11
Zukertort Opening: Reversed Mexican Defense 1240.294118 17 1429.411765 17
Center Game 1293.307692 13 1351.384615 13
Ware Opening 1322.333333 24 1369.791667 24
Alekhine Defense: Mokele Mbembe 1332.250000 12 1217.250000 12
... ... ... ... ...
Ruy Lopez: Morphy Defense | Anderssen Variation 1885.047619 21 1799.666667 21
Slav Defense: Quiet Variation | Pin Defense 1900.769231 13 1801.230769 13
Sicilian Defense: Grand Prix Attack 1913.466667 15 1872.733333 15
Ruy Lopez: Morphy Defense | Classical Defense Deferred 1916.153846 13 1795.538462 13
King's Indian Attack: Symmetrical Defense 1955.500000 12 1862.500000 12

375 rows × 4 columns

String műveletek

In [62]:
chess['moves'].str.startswith('e4')
Out[62]:
0    False
1    False
2     True
3    False
4     True
     ... 
20053  False
20054  False
20055  False
20056   True
20057  False
Name: moves, Length: 20058, dtype: bool
In [63]:
chess['first_move']=chess['moves'].str.split(' ').str[0] 
In [64]:
chess['first_move'
]
Out[64]:
0    d4
1    d4
2    e4
3    d4
4    e4
     ..
20053  d4
20054  d4
20055  d4
20056  e4
20057  d4
Name: first_move, Length: 20058, dtype: object

Győzelmek száma első lépések szerint?

In [65]:
chess[['first_move','winner']].groupby('first_move').agg('count').head()
Out[65]:
winner
first_move
Na3 4
Nc3 99
Nf3 725
Nh3 15
a3 27

Ez nem jó!

Fehér győzelmek száma

In [67]:
chess.groupby('first_move')['winner'].apply(lambda ser: ser.str.contains("white").sum()).nlargest(10)
Out[67]:
first_move
e4   6371
d4   2258
c4   383
Nf3   373
e3   142
g3    85
b3    82
f4    68
d3    50
b4    48
Name: winner, dtype: int64
In [68]:
chess.groupby('first_move')['winner'].apply(lambda ser: ser.str.contains("white").sum()/ser.str.contains("white").count()).nlargest(10)
Out[68]:
first_move
a3   0.629630
Nh3  0.600000
c3   0.553571
b4   0.545455
c4   0.534916
Nf3  0.514483
e4   0.505715
h3   0.500000
d4   0.499337
b3   0.473988
Name: winner, dtype: float64

Idő alapú adatok

In [69]:
idojaras
Out[69]:
Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary Date Hour
Formatted Date
2006-04-01 00:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.472222 7.388889 0.89 14.1197 251.0 15.8263 0.0 1015.13 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 00
2006-04-01 01:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 9.355556 7.227778 0.86 14.2646 259.0 15.8263 0.0 1015.63 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 01
2006-04-01 02:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 9.377778 9.377778 0.89 3.9284 204.0 14.9569 0.0 1015.94 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 02
2006-04-01 03:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 8.288889 5.944444 0.83 14.1036 269.0 15.8263 0.0 1016.41 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 03
2006-04-01 04:00:00.000 +0200 Mostly Cloudy rain 8.755556 6.977778 0.83 11.0446 259.0 15.8263 0.0 1016.51 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 04
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2016-09-09 19:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 26.016667 26.016667 0.43 10.9963 31.0 16.1000 0.0 1014.36 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 19
2016-09-09 20:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 24.583333 24.583333 0.48 10.0947 20.0 15.5526 0.0 1015.16 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 20
2016-09-09 21:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 22.038889 22.038889 0.56 8.9838 30.0 16.1000 0.0 1015.66 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 21
2016-09-09 22:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 21.522222 21.522222 0.60 10.5294 20.0 16.1000 0.0 1015.95 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 22
2016-09-09 23:00:00.000 +0200 Partly Cloudy rain 20.438889 20.438889 0.61 5.8765 39.0 15.5204 0.0 1016.16 Partly cloudy starting in the morning. 2016-09-09 23

96453 rows × 13 columns

In [70]:
idojaras.index=idojaras.index.str[:19]
idojaras.head()
Out[70]:
Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary Date Hour
Formatted Date
2006-04-01 00:00:00 Partly Cloudy rain 9.472222 7.388889 0.89 14.1197 251.0 15.8263 0.0 1015.13 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 00
2006-04-01 01:00:00 Partly Cloudy rain 9.355556 7.227778 0.86 14.2646 259.0 15.8263 0.0 1015.63 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 01
2006-04-01 02:00:00 Mostly Cloudy rain 9.377778 9.377778 0.89 3.9284 204.0 14.9569 0.0 1015.94 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 02
2006-04-01 03:00:00 Partly Cloudy rain 8.288889 5.944444 0.83 14.1036 269.0 15.8263 0.0 1016.41 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 03
2006-04-01 04:00:00 Mostly Cloudy rain 8.755556 6.977778 0.83 11.0446 259.0 15.8263 0.0 1016.51 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 04

Átalakítás a Pandas idő formátumává

In [72]:
idojaras.index = pd.to_datetime(idojaras.index, format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
In [73]:
idojaras.head()
Out[73]:
Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary Date Hour
Formatted Date
2006-04-01 00:00:00 Partly Cloudy rain 9.472222 7.388889 0.89 14.1197 251.0 15.8263 0.0 1015.13 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 00
2006-04-01 01:00:00 Partly Cloudy rain 9.355556 7.227778 0.86 14.2646 259.0 15.8263 0.0 1015.63 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 01
2006-04-01 02:00:00 Mostly Cloudy rain 9.377778 9.377778 0.89 3.9284 204.0 14.9569 0.0 1015.94 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 02
2006-04-01 03:00:00 Partly Cloudy rain 8.288889 5.944444 0.83 14.1036 269.0 15.8263 0.0 1016.41 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 03
2006-04-01 04:00:00 Mostly Cloudy rain 8.755556 6.977778 0.83 11.0446 259.0 15.8263 0.0 1016.51 Partly cloudy throughout the day. 2006-04-01 04
In [74]:
idojaras.index
Out[74]:
DatetimeIndex(['2006-04-01 00:00:00', '2006-04-01 01:00:00',
        '2006-04-01 02:00:00', '2006-04-01 03:00:00',
        '2006-04-01 04:00:00', '2006-04-01 05:00:00',
        '2006-04-01 06:00:00', '2006-04-01 07:00:00',
        '2006-04-01 08:00:00', '2006-04-01 09:00:00',
        ...
        '2016-09-09 14:00:00', '2016-09-09 15:00:00',
        '2016-09-09 16:00:00', '2016-09-09 17:00:00',
        '2016-09-09 18:00:00', '2016-09-09 19:00:00',
        '2016-09-09 20:00:00', '2016-09-09 21:00:00',
        '2016-09-09 22:00:00', '2016-09-09 23:00:00'],
       dtype='datetime64[ns]', name='Formatted Date', length=96453, freq=None)

Vegyük csak a 2006, 2007, 2008 évek adatait.

In [75]:
ido_2016_2018=idojaras[(idojaras.index > '2006-01-01') & (idojaras.index <= '2008-12-31')].sort_index()
ido_2016_2018 
Out[75]:
Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary Date Hour
Formatted Date
2006-01-01 01:00:00 Mostly Cloudy rain 1.161111 -3.238889 0.85 16.6152 139.0 9.9015 0.0 1016.15 Mostly cloudy throughout the day. 2006-01-01 01
2006-01-01 02:00:00 Mostly Cloudy rain 1.666667 -3.155556 0.82 20.2538 140.0 9.9015 0.0 1015.87 Mostly cloudy throughout the day. 2006-01-01 02
2006-01-01 03:00:00 Overcast rain 1.711111 -2.194444 0.82 14.4900 140.0 9.9015 0.0 1015.56 Mostly cloudy throughout the day. 2006-01-01 03
2006-01-01 04:00:00 Mostly Cloudy rain 1.183333 -2.744444 0.86 13.9426 134.0 9.9015 0.0 1014.98 Mostly cloudy throughout the day. 2006-01-01 04
2006-01-01 05:00:00 Mostly Cloudy rain 1.205556 -3.072222 0.85 15.9068 149.0 9.9820 0.0 1014.08 Mostly cloudy throughout the day. 2006-01-01 05
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2008-12-30 20:00:00 Overcast snow -6.038889 -6.038889 0.88 4.7334 212.0 4.0733 0.0 1042.91 Overcast throughout the day. 2008-12-30 20
2008-12-30 21:00:00 Overcast snow -5.533333 -5.533333 0.82 3.1234 244.0 4.0733 0.0 1042.80 Overcast throughout the day. 2008-12-30 21
2008-12-30 22:00:00 Overcast snow -6.077778 -6.077778 0.85 3.3810 314.0 6.2951 0.0 1042.57 Overcast throughout the day. 2008-12-30 22
2008-12-30 23:00:00 Overcast snow -6.088889 -6.088889 0.84 2.6726 146.0 6.0697 0.0 1042.41 Overcast throughout the day. 2008-12-30 23
2008-12-31 00:00:00 Overcast snow -6.088889 -6.088889 0.85 3.0751 277.0 6.0697 0.0 1042.21 Foggy starting overnight continuing until even... 2008-12-31 00

26280 rows × 13 columns

Resample()

In [76]:
ido_2016_2018['Temperature (C)'].resample('M').apply(np.mean).plot(kind='bar')
Out[76]:
<AxesSubplot:xlabel='Formatted Date'>

Három havonta vett minimum, maximum és átlag.

In [77]:
ido_2016_2018.resample('3M').agg(['min','max', 'mean'])['Temperature (C)']
Out[77]:
min max mean
Formatted Date
2006-01-31 -14.088889 7.505556 -1.677314
2006-04-30 -13.927778 25.044444 5.816305
2006-07-31 4.816667 34.005556 19.526449
2006-10-31 -5.994444 32.638889 16.826113
2007-01-31 -8.594444 18.883333 4.717391
2007-04-30 -4.183333 25.094444 8.633461
2007-07-31 1.361111 39.905556 21.060213
2007-10-31 -2.777778 37.127778 16.099004
2008-01-31 -11.127778 13.794444 1.265879
2008-04-30 -11.111111 23.927778 7.692553
2008-07-31 4.005556 35.027778 20.192354
2008-10-31 1.777778 37.755556 17.031314
2009-01-31 -7.805556 21.255556 5.237108
In [78]:
is_foggy=ido_2016_2018['Daily Summary'].str.contains('Fog')
ido_2016_2018[is_foggy].head()
Out[78]:
Summary Precip Type Temperature (C) Apparent Temperature (C) Humidity Wind Speed (km/h) Wind Bearing (degrees) Visibility (km) Loud Cover Pressure (millibars) Daily Summary Date Hour
Formatted Date
2006-01-05 00:00:00 Overcast rain 1.666667 -2.738889 0.92 17.3880 30.0 9.9015 0.0 1023.10 Foggy in the morning. 2006-01-05 00
2006-01-05 01:00:00 Foggy rain 2.633333 2.633333 0.96 2.6887 325.0 2.4794 0.0 1020.86 Foggy in the morning. 2006-01-05 01
2006-01-05 02:00:00 Overcast rain 1.688889 -3.161111 0.92 20.5275 30.0 6.1985 0.0 1022.27 Foggy in the morning. 2006-01-05 02
2006-01-05 03:00:00 Overcast rain 1.161111 -2.222222 0.95 11.3022 41.0 4.2021 0.0 1022.13 Foggy in the morning. 2006-01-05 03
2006-01-05 04:00:00 Overcast rain 1.216667 -2.083333 0.96 10.9802 31.0 4.0572 0.0 1021.80 Foggy in the morning. 2006-01-05 04
In [79]:
is_foggy=is_foggy.astype(float)
is_foggy.plot()
Out[79]:
<AxesSubplot:xlabel='Formatted Date'>
In [80]:
is_foggy.astype(float).resample('M').apply(np.mean).plot(kind='bar')
Out[80]:
<AxesSubplot:xlabel='Formatted Date'>
In [ ]: